Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Ogłoszenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 01 października 2015r. w sprawie sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przy ul. Armii Krajowej - I przetarg Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477746
  Ogłoszenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 01 października 2015r. w sprawie sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przy ul. Armii Krajowej - I przetarg

O G O S Z E N I E  Nr 11/2015

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 01.10.2015r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargw  oraz rokowa  na zbycie nieruchomoci  /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza  

 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzeda  oraz oddanie w uytkowanie wieczyste niej wyszczeglnionych nieruchomoci gruntowych , pooonych  przy ul. Armii Krajowej

Nr

ewid.

dziaki

obrb nr

Powierzchnia   dziaki

 /m2/

Ksiga wieczysta

 

 

Warto

dziaki

netto /z/

Warto

udziau w dziace

netto    /z/

Cena wywoawcza

netto /z/

Wadium

    /z/

Postpienie /z/  

Przeznaczenie

Pooenie

303/2


303/3


303/4


303/5
Obr.
nr 3

984

359

418


1/8 z 1679


EL1B/00007148/8

 

 EL1B/00033686/2

 

167.313,00

37.135,00

204.448,00

20.500,00

2.050,00

Dziaki jako jedna nieruchomo  gruntowa  pod zabudow  mieszkaniow wielorodzinn                  z  udziaem w drodze

  1. Przetarg odbdzie si dnia 12.2015 r. o godz.1200 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/
  2. Wadium naley wpaci do dnia 07.12.2015r. na rachunek bankowy  Urzdu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 . Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.
  3. Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si w ciagu 3 -ch dni od dnia   rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane ( w pokoju nr 1).
  4. Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpniej w cigu 21 dni od daty rozstrzygnicia przetargu. Nie  stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium  a przetarg czyni niebyym.
  5. Opat roczn za uytkowanie wieczyste ustali si w wysokoci 1% ustalonej w przetargu ceny udziau w dziace nr 303/5 netto, natomiast pierwsza opata stanowi bdzie 15%  ustalonej w przetargu ceny udziau  netto . Do opaty rocznej i I opaty za wieczyste uytkowanie gruntu doliczony bdzie podatek VAT zgodnie z obowizujcymi przepisami. Opat roczn wnosi si przez cay okres uytkowania wieczystego w terminie do 31 marca kadego roku. Wysoko opaty rocznej  moe by aktualizowana  zgodnie z obowizujcymi przepisami.
  6. Nabywca nieruchomoci winien wnie pierwsz opat jednorazowo nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej.
  7. Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.
  8. Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26 tut. Urzdu , tel. 55-6440110 lub 55-6440112

 

 

 

O G O S Z E N I E

 

 

Na podstawie 12 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz.U.Nr 2014 poz. 1490) informuj, e pierwszy  przetarg ustny nieograniczony  , ogoszony na dzie 10.12.2015r. w Urzdzie Miasta Braniewa na sprzeda nieruchomoci gruntowej dziaki nr 303/2 , 30/3 , 303/4 

i oddania w uytkowanie wieczyste udziau w gruncie 3/8  w dr . dziaka nr 303/5 w obrbie nr 3, pooonej w Braniewie  ul. Armii Krajowej pod zabudow mieszkaniow wielorodzinn ,  zakoczy si wynikiem pozytywnym.

 Osoby dopuszczone 2 , cena wywoawcza  204.448z.netto. Cena osignita w przetargu wynosi  206.498z. netto .   Nabywca  nieruchomoci  APARTAMENT SC SZURPICKA ROMANOWSKI..

 

 

 

Braniewo dnia 10.12.2015r.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-12-10

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 01 października 2015r. w sprawie sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przy ul. Armii Krajowej - I przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk10.12.2015, 15:14 CETwyniki przetargu
02.10.2015, 14:19 CEST
02.10.2015, 14:12 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.