Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 93/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie przedłużenia terminu zabudowy Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535178
  ZARZĄDZENIE NR 93/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie przedłużenia terminu zabudowy

 

ZARZDZENIE  NR  93/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 20 maja  2015 roku

 

 

 

w  sprawie przeduenia terminu zabudowy

 

        Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  62 ust. 4   ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 518 z pniejszymi zmianami)  zarzdza  si    c o    nastpuje   :

 

                                                              1 .

 

Gmina Miasta Braniewa wyraa zgod na przeduenie terminu zabudowy do dnia 31 grudnia 2017 roku  nieruchomoci gruntowej , pooonej w Braniewie przy ul. Kociuszki  oznaczonej numerem ewidencyjnym 134/4 o powierzchni  2118m2 w obrbie nr 3, majcej urzdzon w Wydziale Ksig Wieczystych Sdu Rejonowym w Braniewie ksig wieczyst KW Nr EL1B/00023887/8.

 

 

                                                             2.

 

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z  dniem podjcia. 

 

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-05-22

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 93/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie przedłużenia terminu zabudowy”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk25.05.2015, 07:19 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.