Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Ogłoszenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 maja 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Traugutta nr 26/6 - I Przetarg Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539303
  Ogłoszenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 maja 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Traugutta nr 26/6 - I Przetarg

OGOSZENIE  NR  9/2014

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia  27.05.2014r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargw  oraz rokowa  na zbycie nieruchomoci  /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza

PIERWSZY PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzeda  niej wyszczeglnionych nieruchomoci lokalowych  oraz oddanie w uytkowanie wieczyste  gruntu

 

Pooenie dziaki

Ksiga wieczysta obrb nr

Nr ewid. dziaki

Pow. dziaki , udzia w dziace

Warto udziau w dziace

netto

Warto lokalu netto

/z/

Cena wywoawcza netto

/z/

Wadium

/z/

Postpienie

/z/

Przeznaczenie

ul.Traugutta 26/6

 

EL1B/00016309/1

obr. nr 3

61

187

udz. 12/100

8.820,00

58.680,00

67.500,00

6.800,00

680,00

Lokal o pow. 42,29m2 mieszkalny , grunt udzia oddanie w uytkowanie wieczyste

1.Przetarg odbdzie si dnia  30.06.2014r. o godz.  1100 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/.

2.Wadium naley wpaci do dnia  26.06.2014r. na rachunek bankowy Urzdu  nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 .Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.

3.Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si  w ciagu 3 -ch dni od dnia   rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane ( w pokoju nr 1).

4.Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej  najpniej w cigu

21 dni od daty  rozstrzygnicia przetargu. Nie   stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium  a przetarg czyni niebyym.

5.Nabywca nieruchomoci winien wnie cen nabycia  lokalu   nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy  Urzdu.

6.Opat roczn za uytkowanie wieczyste ustali si w  wysokoci  1% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto  , natomiast pierwsza opata stanowi bdzie 15%    ustalonej w przetargu ceny  gruntu netto . Do opaty rocznej i I opaty za wieczyste uytkowanie gruntu doliczony bdzie podatek VAT zgodnie z obowizujcymi  przepisami.  Opat roczn wnosi si przez cay okres uytkowania wieczystego w terminie do 31 marca kadego roku. Wysoko opaty rocznej  moe by aktualizowana zgodnie z obowizujcymi przepisami. .

7.Nabywca nieruchomoci winien wnie pierwsz opat  jednorazowo nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8.Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.

9.Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26  tut.  Urzdu , tel. 55-6440110  lub 55-6440112.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-05-28

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 maja 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Traugutta nr 26/6 - I Przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
29.05.2014, 13:32 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.