Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Ogłoszenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Królewieckiej – IV Przetarg Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558059
  Ogłoszenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Królewieckiej – IV Przetarg

OGOSZENIE  Nr 6/2015

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29.06.2015r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargw  oraz rokowa  na zbycie nieruchomoci  /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza.

 

 CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  na sprzeda  niej wyszczeglnionych nieruchomoci gruntowych

Pooenie dziaki

Ksiga wieczysta

obrb nr

Nr ewid.

dziaki

 

Powierzchnia   dziaki

 /m2/

Cena wywoawcza

netto

 /z/

Wadium

    /z/

Postpienie  /z/  

Przeznaczenie

Krlewiecka

EL1B/00005019/1

Obr. nr 1

16/10

 

3439

 

515.850,00

52.000,00

5.160,00

 

Dziaka pod zabudow  usugowo-gospodarcz,  sprzeda  w drodze przetargu

 

1.        Przetarg odbdzie si dnia 02.09.2015r. o godz.1100 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/

2.        Wadium naley wpaci do dnia 28.08.2015r.  na rachunek bankowy  Urzdu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 . Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.

3.        Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si  w ciagu 3-ch dni od dnia rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane ( w pokoju nr 1).

4.        Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpniej w cigu 21 dni od daty  rozstrzygnicia przetargu. Nie  stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium  a przetarg czyni niebyym.

5.        Nabywca nieruchomoci winien wnie cen sprzeday nieruchomoci jednorazowo nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej. Do ceny nieruchomoci doliczony bdzie podatek VAT w wysokoci obowizujcej w dniu jej wnoszenia.

6.        Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.

7.        Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26 tut. Urzdu , tel. 55-6440110 lub      55-6440112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braniewo dnia 02.09.2015r.

 

 

 

O G O S Z E N I E

 

 

 

Na podstawie 12 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz.U.Nr 207 poz. 2108z pn.zm.) informuj, e czwarty przetarg ustny nieograniczony,  ogoszony na dzie 02.09.2015r. w Urzdzie Miasta Braniewa na sprzeda nieruchomoci gruntowej  dziaki nr  16/10 w obrbie nr  1 , pooonej w Braniewie przy ul. Krlewieckiej 

 zakoczy si wynikiem  negatywnym .   

Do przetargu nie  przystpi aden oferent.

 

 

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-09-02

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Królewieckiej – IV Przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk02.09.2015, 13:03 CESTwyniki przetargu
Anna Kroczyk29.06.2015, 13:45 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.