Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Ogłoszenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Kościuszki nr 100C/1 - II Przetarg Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486144
  Ogłoszenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Kościuszki nr 100C/1 - II Przetarg

OGOSZENIE Nr 8/2015

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27.08.2015r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza.

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzeda niej wymienionych nieruchomoci lokalowych

Pooenie dziaki

Ksiga wieczysta

obrb nr

Nr ewid.

dz.

Powierzchnia i udzia w dziace

/m2/

Warto udziau w dziace

netto

/z/

Warto lokalu netto

Cena

wywoawcza

netto

/z/

Wadium

/z/

Postpienie /z/

Przeznaczenie

ul.Kociuszki 100C/1

EL1B/00027994/9

Obr. nr 9

EL1B/00032455/7

Obr nr 9

29/17

29/18

3243/10000

287

1/8

6666

9.308,00

6.514,00

140.976,00

156.798,00

15.800,00

1.590,00

Sprzeda lokalu uytkowego

o pow. uytkowej 224,64m2,

sprzeda udziau w gruncie .

  1. Przetarg odbdzie si dnia 01.10.2015r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/.
  2. Wadium naley wpaci do dnia 28.09.2015 r. na rachunek bankowy Urzdu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 .
  3. Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si w ciagu 3 -ch dni od dnia rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane ( w pokoju nr 1).
  4. Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpniej w cigu 21 dni od daty rozstrzygnicia Nie stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyym.
  5. Nabywca nieruchomoci winien wnie cen nabycia lokalu nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzdu.
  6. Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.
  7. Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26 tut. Urzdu , tel. 55-6440110 lub 55-6440112
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-08-28

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Kościuszki nr 100C/1 - II Przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
31.08.2015, 12:22 CEST
31.08.2015, 12:15 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.