Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 30/2014 Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558136
  ZARZĄDZENIE NR 62/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych
  ZARZĄDZENIE NR 64/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  ZARZĄDZENIE NR 67/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej
  Ogłoszenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. 9 Maja - I Przetarg
  Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 kwietnia 2015r. oraz Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r.
  ZARZĄDZENIE NR 71/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  ZARZĄDZENIE NR 73/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  ZARZĄDZENIE NR 76/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  ZARZĄDZENIE NR 80/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej
  OGŁOSZENIE NR 3/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08.05.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Plac Grunwaldu nr 4/2 – I Przetarg
  ZARZĄDZENIE NR 90/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  ZARZĄDZENIE NR 91/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzed
  ZARZĄDZENIE NR 92/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej
  ZARZĄDZENIE NR 93/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie przedłużenia terminu zabudowy
  OGŁOSZENIE Nr 4/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25.05.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Kościuszki nr 100C/1 – I Przetarg
  ZARZĄDZENIE NR 102/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  Ogłoszenie wyników przetargu - ul. Królewiecka
  Zarządzenie 101/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 maja 2015r
  Ogłoszenie - wyniki przetargu Nr 2/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. 9 Maja
  ZARZĄDZENIE Nr 105 / 2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu
  Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  ZARZĄDZENIE NR 110/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej
  ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych
  ZARZĄDZENIE NR 114/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej
  ZARZĄDZENIE Nr 115/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu.
  Ogłoszenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 23.06.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej przy ul. Kościuszki 100E/2 - II Przetarg
  Ogłoszenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Królewieckiej – IV Przetarg
  Ogłoszenie – Wyniki przetargu Nr 3/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 8 maja 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Plac Grunwaldu 4/2 – I Przetarg
  Ogłoszenie – Wyniki przetargu Nr 4/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 maja 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszki nr 100C/1 – I Przetarg
  Informacja w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia pierwszeństwa przy nabywaniu lokali i budynków oraz wyrażenia zgody na stosowanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 130/2015 z 27 lipca 2015r w sprawie zmiany nieruchomości
  Zarządzenie Nr 133/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej
  Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu
  ZARZĄDZENIE NR 138/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  ZARZĄDZENIE NR 139/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu
  ZARZĄDZENIE Nr 140/ 2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu
  Zarządzenie 144/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
  ZARZĄDZENIE NR 145/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej
  ZARZĄDZENIE NR 154/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  ZARZĄDZENIE NR 156/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Ogłoszenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Plac Grunwaldu nr 4/2 - II Przetarg
  Ogłoszenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Kościuszki nr 100C/1 - II Przetarg
  Zarządzenie 160/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewo służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
  Zarządzenie 161/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewo służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
  OGŁOSZENIE Nr 9/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 07.09.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej przy ul. Kościuszki nr 100E/2 – III Przetarg
  ZARZĄDZENIE NR 167/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 07 września 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  ZARZĄDZENIE NR 169/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej
  ZARZĄDZENIE NR 170/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 września 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej
  ZARZĄDZENIE Nr 173/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu
  OGŁOSZENIE NR 10/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17.09.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej przy ul. Kościelnej nr 2A/1 – I Przetarg
  ZARZĄDZENIE Nr 176/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu
  Zarządzenie 178/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 21.09.2015r w sprawie zamiany nieruchomości
  ZARZĄDZENIE NR 181/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 23 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej
  Ogłoszenie - wyniki przetargu Nr 7/2015 Burmistrz Miasta Braniewa z dnia 8 maja 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Plac Grunwaldu 4/2 - II przetarg.
  Ogłoszenie - wyniki przetargu Nr 8/2015 Burmistrz Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszki 100C/I - II przetarg
  Ogłoszenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 01 października 2015r. w sprawie sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przy ul. Armii Krajowej - I przetarg
  ZARZĄDZENIE NR 191/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej
  Zarządzenie 197/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 21 październik 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekazania w użytkowanie wieczyste w drodze zamiany
  ZARZĄDZENIE NR 196/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 21 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu
  OGŁOSZENIE Nr 12/2015 w sprawie pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości
  Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu
  PROTOKÓŁ Nr 1/2015 z dnia 1 grudnia 2015r w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Braniewa nieruchomości Skarbu Państwa
  Zarządzenie Nr 218/15 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Braniewa nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
  Zarządzenie Nr 227/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 181/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 23 września 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprz
  Zarządzenie NR 238/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
  ZARZĄDZENIE NR 3/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu
  OGŁOSZENIE Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08 stycznia 2016r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przy ul. 700 Lecia – I Przetarg

  ZARZĄDZENIE NR 30/2014 Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

ZARZDZENIE NR 30/2014
Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 06 marca 2014 roku

 

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do  oddania  w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 

 Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami ) oraz art. 11  ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2, art 37 ust.2 pkt 6   ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z pniejszymi zmianami)  oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz. 677) zarzdza si co  nastpuje:

 

1.

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci  gruntowych niezabudowanych,  przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej :

 

Pooenie dziaki

Nr  KW

 

Nr dziaki

obr. nr

Pow. dziaki (m2)

 Cena gruntu

netto  (z)

I opata za dziak (15%)

netto

Opata roczna za dziak  (1%) netto

Przeznaczenie

 ul.Piaskowa

EL1B/000

21048/1

 

34/26

10

648

 

64.800,00

 

9.720,00

+ VAT

648,00

+  VAT

Dziaka na zagospodarowanie przylegej nieruchomoci zabudowa  mieszkaniowa w drodze bezprzetargowej 

Osoby , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia  22.04.2014r.

 

2.

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z  dniem podpisania

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-03-07

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 30/2014 Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.04.2014, 23:09 CEST
17.04.2014, 23:08 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.