Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w okręgu 13 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 grudnia 2014 roku dotycząca podania do publicznej wiadomości Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558082
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 grudnia 2014 roku dotycząca podania do publicznej wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 grudnia 2014 roku dotyczca podania do publicznej wiadomoci informacji o okrgu wyborczym, jego granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okrgu wyborczym nr 13 oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Braniewie – w wyborach uzupeniajcych do rady Miejskiej w Braniewie w celu wyboru jednego radnego w jednomandatowym okrgu wyborczym numer 13, zarzdzonych na dzie 1 marca 2015 roku.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 16 grudnia 2014r.Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy /Dz.U. Z 2011 roku Nr 21, poz. 112 z pn.zm./ w zwizku z uchwa Nr XXI/136/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 padziernika 2012 roku w sprawie podziau Gminy Miasta Braniewa na okrgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerw i liczby radnych wybieranych w kadym okrgu ( Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Warmisko- Mazurskiego z dnia 28 listopada 2012 roku Nr 2012 poz. 3245 z pn. zm.)


podaj do publicznej wiadomoci informacj o okrgu wyborczym, i jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okrgu wyborczym nr 13 oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Braniewie –

w wyborach uzupeniajcych do Rady Miejskiej w Braniewie w celu wyboru jednego radnego w jednomandatowym okrgu wyborczym numer 13, zarzdzonych na dzie 1 marca 2015 roku.
Numer okrgu

Granice okrgu

Liczba radnych


13


JACHTOWA, KRTKA, KWIATOWA, MAGAZYNOWA, MORSKA, NADBRZENA, NOWOPASCKA, OLIMPIJSKA, PARKOWA, PCK, PIWNA, PLAC WOLNOCI, PORTOWA, SMUTNA, SPORTOWA, WITOKRZYSKA, WODNA, EGLARSKA;


1Siedzib Miejskiej Komisji Wyborczej w Braniewie jest budynek Urzdu Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 – I pitro pok. nr 25 /sala konferencyjna/.


Burmistrz Miasta Braniewa

/-/ Monika Trzciska

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marta Suprynowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-12-18

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 grudnia 2014 roku dotycząca podania do publicznej wiadomości”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk18.12.2014, 13:35 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.