Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 > Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pe Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539244
  Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pe

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

   PASTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-432-7/15

Informacja dotyczca formy skadania wnioskw dotyczcych: dopisania do spisu wyborcw (spisu osb uprawnionych do udziau w referendum) w wybranym obwodzie gosowania, zgoszenia zamiaru gosowania korespondencyjnego, gosowania przez penomocnika oraz wydania zawiadczenia o prawie do gosowania.

Pastwowa Komisja Wyborcza, w zwizku ze zgaszanymi wtpliwociami, wyjania co nastpuje.

  1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborcw (spisu osb uprawnionych do udziau w referendum) w wybranym obwodzie gosowania na obszarze gminy waciwej ze wzgldu na miejsce staego zamieszkania albo, w ktrej wyborca czasowo przebywa musi zosta sporzdzony na pimie oraz podpisany przez wyborc i osobicie przekazany w oryginale lub w inny sposb dorczony do urzdu (np. za porednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub zoony w biurze podawczym urzdu), z zastrzeeniem zachowania terminu oraz z uwzgldnieniem art. 9 1 Kodeksu wyborczego, stanowicego, i dat zoenia wniosku jest data wpywu tego wniosku do urzdu gminy, a nie data jego nadania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborcw moe zosta rwnie przesany w formie elektronicznej – o ile podpisany jest podpisem uytkownika posiadajcego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast dorczenie tych dokumentw w formie kserokopii lub skanu za porednictwem odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wyej sposb.
  2. Zgoszenie zamiaru gosowania korespondencyjnego moe by dokonane ustnie (w tym osobicie i telefonicznie), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Zgoszenie moe by zatem dokonane rwnie za porednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
  3. Wniosek o sporzdzenie aktu penomocnictwa musi by zoony wedug wzoru okrelonego w rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporzdzenia aktu penomocnictwa do gosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organw stanowicych jednostek samorzdu terytorialnego oraz wjtw, burmistrzw i prezydentw miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). Wniosek musi zosta sporzdzony na pimie oraz podpisany przez wyborc (osob uprawnion do udziau w referendum) lub w przypadku, gdy osoba ta nie moe lub nie umie zoy podpisu, przez osob, ktra wyrazia zgod na przyjcie penomocnictwa do gosowania, i wraz z zacznikami, w tym z oryginaln podpisan zgod na przyjcie penomocnictwa, osobicie przekazany lub w inny sposb dorczony do urzdu (np. za porednictwem innej osoby, w tym, ktra wyrazia zgod na przyjcie penomocnictwa, poczty, kuriera lub zoony w biurze podawczym urzdu), z zastrzeeniem zachowania okrelonego terminu oraz z uwzgldnieniem art. 9 1 Kodeksu wyborczego, stanowicego, i dat zoenia wniosku jest data wpywu tego wniosku do urzdu gminy, a nie data jego nadania. Podpisany wniosek o sporzdzenie aktu penomocnictwa oraz podpisana zgoda na przyjcie penomocnictwa mog zosta rwnie przesane w formie elektronicznej – o ile dokumenty te podpisane zostay podpisem uytkownika posiadajcego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast dorczenie tych dokumentw w formie kserokopii lub skanu za porednictwem odpowiednio faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku.
  4. Wniosek o wydanie zawiadczenia o prawie do gosowania moe zosta zoony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Wniosek moe by zatem zoony za porednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Do odbioru zawiadczenia wyborca moe upowani inn osob. Wwczas wyborca sporzdza wniosek o wydanie zawiadczenia i upowanienie (moe to by jeden dokument), w ktrym wskazuje swoje imi (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a take dane osoby upowanionej do odebrania zawiadczenia. Wniosek i upowanienie do odbioru zawiadczenia moe zosta przekazane na pimie (np. za porednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub zoone w biurze podawczym urzdu), telefaksem lub w formie skanu przekazanego za porednictwem poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku; nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zastpca Przewodniczcego
Pastwowej Komisji Wyborczej

(-) Wiesaw Kozielewicz

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Kroczyk Annadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-06-26

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pe”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk26.06.2015, 09:00 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.