Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego - kwatera balastu wraz z budową Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539292
  Obwieszczenie - budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej.
  Obwieszczenie - budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej.
  
  Obwieszczenie - Budowa linii kablowej SN - 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej o wymiarach 1m x 1m.
  Obwieszczenie – budowa stacji transformatorowej (na słupowej) oraz linii 15 kV dł. 6,5m i linii napow. 0,4 kV dł. 8m
  Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej (na słupowej) 1m x 1m oraz linii Sn 15kV dł. 6,5m i linii napowietrznej nn 0,4V dł 8m
  Obwieszczenie - budowa linii kablowej nN-0.4kV YAKXS 4x70 o długości ok. 435m; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej
  Obwieszczenie - budowa wieży wolnostojącej (stacja bazowa telefonii komórkowej) o wysokości 48m wraz z instalacją anten nadawczych i radiolinii oraz posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży
  Obwieszczenie - Budowa linii kablowej nN-0.4kV YAKXS 4x70 o długości ok. 435m; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej
  Obwieszczenie - rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do budynków
  Obwieszczenie - rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do budynków
  Obwieszczenie - budowa wieży wolnostojącej (stacja bazowa telefonii komórkowej) o wysokości 48m wraz z instalacją anten nadawczych i radiolinii oraz posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży
  Obwieszczenie - rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami
  Obwieszczenie - rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do budynków; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny : urządzenia służące do przesyłania energii cieplnej
  Obwieszczenie - rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do budynków; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny : urządzenia służące do przesyłania energii cieplnej
  Obwieszczenie - rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii cieplnej.
  Obwieszczenie - budowa drogi publicznej ul. Baczyńskiego z zachowaniem istniejącego zjazdu z ul. Wiejskiej w celu poprawy warunków funkcjonowania; rodzaj zabudowy: drogi publiczne; cel publiczny: jw.
  Obwieszczenie – budowa drogi publicznej ul. Baczyńskiego z zachowaniem istniejącego zjazdu z ul. Wiejskiej w celu poprawy warunków funkcjonowania
  Obwieszczenie - przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz powiązanie z istniejącą siecią kablową nn 0,4 kV
  Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - nn 0,4 kV
  Obwieszczenie - przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz połączenie z istniejącą siecią kablową nn 0,4 kV
  Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - nn 0,4 kV

  Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego - kwatera balastu wraz z budową Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów

 

PP.6730.29.2011

Braniewo, dnia 01.06.2011r.Obwieszczenie


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2003 r. Nr 80, poz.717 z pn. zmianami) oraz art.614 kodeksu postpowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pn. zmianami)


zawiadamiam


e w dniu 27.05.2011r., na wniosek Miejskiego Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej wszczte zostao postpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie obejmujcego dziaki geodezyjne nr 13/8, 13/9, 13/10, 13/11 obrb 12.Rodzaj inwestycji: budowa kwatery balastu wraz z budow Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadw na terenie skadowiska odpadw innych ni niebezpieczne i obojtnie w miejscowoci Braniewo w ramach przedsiwzicia pt ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elblg na terenie gminy Braniewo i Pask-ETAP II budowa kwatery balastu wraz z budow Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadw na skadowisku w Braniewie”


Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godz. 8.00 do 14.00. W terminie do 14 dni od dnia upublicznienia skada mona dania i wyjanienia w tej sprawie. Po tym terminie postpowanie zostanie zakoczone i wydana bdzie decyzja.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego - kwatera balastu wraz z budową Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.06.2011, 09:59 CESTwprowadzenie informacji - Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego - kwatera balastu wraz z budową Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.