Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2015 > Zarządzenie Nr 195/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20.10.2015r. w sprawie zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Braniewie powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypos Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558042
  Zarządzenie Nr 195/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20.10.2015r. w sprawie zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Braniewie powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypos

 

Zarzdzenie Nr 195/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 20 padziernika 2015r.w sprawie zmian w skadzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Braniewie powoanej dla przeprowadzenia wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 25 padziernika 2015r.


Na podstawie art. 184 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z pn. zm), 11 ust. 2 Uchway Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 wrzenia 2015r. zmieniajca uchwa w sprawie powoywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach gosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarzdza si co nastpuje:


1

W zaczniku Nr 1 do Zarzdzenia Nr 188 /2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 padziernika 2015r. w sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 25 padziernika 2015r. wprowadza si nastpujce zmiany:

1. Stwierdza si wyganiecie czonkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Braniewie z siedzib w Zespole Szk Budowlanych przy ul. Wiejskiej 2– Pani Agaty Iwetty Mostowa w zwizku ze zoon rezygnacj.

2. Uzupenia si skad Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Braniewie z siedzib w Zespole Szk Budowlanych przy ul. Wiejskiej 2 o osob Pani Kamil Gorgo zam. Braniewo.


2

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-10-21

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 195/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20.10.2015r. w sprawie zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Braniewie powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypos”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk21.10.2015, 11:38 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.