Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > WYBORY PREZYDENTA 2015 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 07.04.2015r. Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558110
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 07.04.2015r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 7 kwietnia 2015r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodˇw g│osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcˇw niepe│nosprawnych, o mo┐liwoÂci g│osowania korespondencyjnego i przez pe│nomocnika.

Na podstawie art. 16 ž 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 zpˇ╝n.zm.) podaje siŕ do wiadomoÂci wyborcˇw informacjŕ o numerach i granicach obwodˇw g│osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcˇw niepe│nosprawnych, o mo┐liwoÂci g│osowania korespondencyjnego i przez pe│nomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz▒dzonych na dzie˝ 10 maja 2015r.

Numer obwodu g│osowania

 

 Granice obwodu do g│osowania

 

 

 Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

 

B│otna, Dworzec Kolejowy, Kolejowa, Ko││▒taja, KoÂciuszki, Mokra, Reja, RzemieÂlnicza, SkoÂna, Staszica, Szkolna, »eromskiego

Miejski OÂrodek Pomocy Spo│ecznej

Ul. RzemieÂlnicza 1

14-500 Braniewo

2

 

Armii Krajowej, Malinowa, Olszty˝ska, W▒ska, Konarskiego, Ogrodowa, Traugutta

Szko│a Podstawowa Nr 6

Ul. Konarskiego 13

14-500 Braniewo

3

 

 

9 Maja, Cicha, Drewniana, KoÂcielna, Krˇlewiecka, Krzysztofa Kamila Baczy˝skiego, Lipowa, Lisia, ú▒cznikowa, M│ynarska, Plac Jˇzefa Pi│sudskiego, Przemys│owa, Wiejska, Wspˇlna

Zespˇ│ Szkˇ│ Budowlanych

Ul. Wiejska 2

14-500 Braniewo

 

Lokal przystosowany do potrzeb wyborcˇw niepe│nosprawnych.

4

 

 

 

B│ogos│awionej Reginy Protmann, Botaniczna, Gda˝ska, Hozjusza, Elbl▒ska, Fromborska, Katedralna, ú▒kowa, Marcina Kromera, Plac Stra┐acki

Braniewskie Centrum Kultury

Ul. Katedralna 9

14-500 Braniewo

 

Lokal przystosowany do potrzeb wyborcˇw niepe│nosprawnych.

 

Lokal wyznaczony do g│osowania korespondencyjnego.

5

Bema, Dembi˝skiego, Moniuszki, S│oneczna, Sowi˝skiego, Stefczyka, Sucharskiego, Zielona

Szko│a Podstawowa Nr 5

Ul. Moniuszki 22a

14-500 Braniewo

6

700 Lecia, Mielczarskiego, D▒browskiego, Gen. Grota Roweckiego, Sikorskiego

Liceum Ogˇlnokszta│c▒ce

Ul. Sikorskiego 15

14-500 Braniewo

7

 

 

Grzybowa, Jana Matejki, M│ynarska, S▒dowa, Spacerowa, Žwiŕtoja˝ska, Krˇtka, Magazynowa, Morska, Parkowa, PCK, Piwna, Plac Grunwaldu, Plac WolnoÂci, Portowa, Wodna

Szko│a Podstawowa Nr 3

Ul. PCK 4

14-500 Braniewo

 

Lokal przystosowany do potrzeb wyborcˇw niepe│nosprawnych.

8

Aleja Wojska Polskiego, Brzozowa, D│uga, Drozdowa, Gustawa Gizewiusza, Jachtowa, Jana Ba┐y˝skiego, Jaskˇ│cza, Kajki, Kŕtrzy˝skiego, Kopernika, Kwiatowa, Mr▒gowiusza, Mrˇwcza, Nadbrze┐na, Nowopas│ŕcka, Olimpijska, Piaskowa, Pieniŕ┐nego, Rˇ┐ana, S│owicza, Smutna, Sportowa, Žwiŕtokrzyska, Warmi˝ska, Wile˝ska, W│adys│awa Jagie││y, »eglarska, 1 Maja, Krasickiego

Przedszkole Miejskie Nr 2

Ul. Rˇ┐ana 14

14-500 Braniewo

9

Powiatowe Centrum Medyczne Spˇ│ka z o.o. w Braniewie ul. Moniuszki 13

Powiatowe Centrum Medyczne Spˇ│ka z o.o. w Braniewie ul. Moniuszki 13

10

Zak│ad Karny w Braniewie ul. Plac Grunwaldu 2a

Zak│ad Karny w Braniewie ul. Plac Grunwaldu 2a

 

 

 

UWAGA:

1)    Przyjmowanie zg│osze˝ zamiaru g│osowania korespondencyjnego nastŕpuje do dnia 25 kwietnia 2015r.

2)    Przyjmowanie wnioskˇw o sporz▒dzeniu aktu pe│nomocnictwa do g│osowania nastŕpuje do dnia 1 maja 2015r.

3)    Lokale wyborcze bŕd▒ otwarte w dniu g│osowania 10 maja 2015r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

 

 

Burmistrz Miasta Braniewa

(-) Monika Trzci˝ska

 

 

 

*Zgodnie z art.9 ž 2 Kodeksu wyborczego je┐eli koniec terminu wykonania czynnoÂci okreÂlonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotŕ albo na dzie˝ ustawowo wolny od pracy, termin up│ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Zgodnie z art. 9 ž 3 Kodeksu wyborczego je┐eli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynnoÂci wyborcze s▒ dokonywane w godzinach urzŕdowania s▒dˇw, organˇw wyborczych i urzŕdˇw gmin.

 

osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Sylwia Ciecioradata wytworzenia informacji publicznej:
2015-04-08

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 07.04.2015r.”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk10.04.2015, 14:04 CESTuaktualnienie informacji
10.04.2015, 13:50 CEST
10.04.2015, 13:50 CEST
Anna Kroczyk09.04.2015, 08:09 CESTwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.