Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego przy ul. Elbląskiej 34 Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558068
  Wykaz umorzeń za 2010 rok
  Wykaz umorzeń za 2011 rok
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2013 ROKU
  ROZKŁAD JAZDY - KOMUNIKACJA MIEJSKA W BRANIEWIE
  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego wydania decyzji Nr 21/2014 z dnia 12 czerwca 2014r.
  Wykaz umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty i udzielonej pomocy publicznej w 2014 roku.

  Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego przy ul. Elbląskiej 34


 


O G O S Z E N I E

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 padziernika 2006 roku.


O PIERWSZYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA NAJEM NIEJ WYMIENIONEGO LOKALU UYTKOWEGO POOONEGO W BRANIEWIE PRZY ULICY:
Elblskiej 34 - 6 pomieszcze usugowo - warsztatowych, o powierzchni 88,50


 1. Przetarg odbdzie si dnia 16 listopada 2006 roku o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa.

 2. Lokal zosta przeznaczony na prowadzenie dziaalnoci usugowo - warsztatowej.

 3. Wadium w wysokoci 50 z. naley wpaci na konto Urzdu Miasta Braniewa.

 4. Do przetargu mog przystpi osoby, nie posiadajce zaduenia w stosunku do budetu Urzdu Miasta Braniewa.

 5. Cena wywoawcza (czynsz miesiczny) wynosi 336,72 z. (brutto).

 6. Postpowanie w przetargu o 40 z. (decyduje o rozstrzygniciu przetargu).

 7. Najemca bdzie obowizany do ponoszenia dodatkowych opat oprcz czynszu a mianowicie za wywz nieczystoci, podatku od nieruchomoci.

 8. Zawarcie umowy z Najemc nastpi do 30 listopada 2006 roku po rozstrzygniciu przetargu w siedzibie Wynajmujcego. Przekazanie lokalu dla Najemcy nastpi w dniu podpisania umowy.

 9. Osoby zamierzajce uczestniczy w przetargu, powinny zoy dowody potwierdzajce spenienie warunkw wymienionych w pkt.3 i 4, do dnia 15 listopada 2006 roku w tut. Urzdzie, w pokoju nr 14, do godziny 10.00.

 10. Wykaz osb dopuszczonych do przetargu obwieszczony bdzie w siedzibie Urzdu Miasta w dniu 15 listopada 2006 roku, o godzinie 13.00.

 11. Wadium wpacone przez uczestnika ktry wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet opaty czynszu. Pozostaym uczestnikom, wadium niezwocznie zostanie zwrcone po przetargu.


Informacje na temat przetargu mona uzyska w pokoju nr 14, Urzdu Miasta Braniewa, lub pod numerem telefonu 055 644 29 75, w godz. od 8.00 do 15.00.Burmistrz

mgr in. Henryk Mroziskidrukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego przy ul. Elbląskiej 34”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
25.10.2006, 08:02 CESTwprowadzenie informacji - Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego przy ul. Elbląskiej 34

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.