Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > Wykaz umorze┼ä za 2008r Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558043
  Wykaz umorze┼ä za 2008r

 

Burmistrz Miasta Braniewa


dzia│aj▒c na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 z 2005 r, poz. 2104 z pˇ╝. zm. ) podaje do publicznej wiadomoÂci wykaz osˇb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj▒cych osobowoÂci prawnej , ktˇrym w zakresie podatkˇw lub op│at udzielono ulg , odrocze˝ , umorze˝ lub roz│o┐ono sp│atŕ na raty w roku 2008 kwotowo przekraczaj▒cych 500 z│ .


Umorzenia

( w z│otych )


L.p

Imiŕ i nazwisko

lub nazwa (firma)

Kwota umorzonych zaleg│oÂci podatkowych

w tym

Rodzaj podatku

Przyczyny umorzenia

nale┐noŠ

g│ˇwna

odsetki


1

Administracja Budynkˇw Komunalnych Braniewo


21 316,00


21 295,00


21,00

podatek od nieruchomoÂci

wa┐ny interes strony


2

Wodoci▒gi Miejskie

sp. z o.o. Braniewo


676 276,00


671 024,00


5 252,00

podatek od nieruchomoÂci

wa┐ny interes strony3

Miejskie Przedsiŕbiorstwo Energetyki Cieplnej

sp. z o.o.

Braniewo198 373,00198 284,0089,00


podatek od nieruchomoÂci


wa┐ny interes strony


4

GS ,, Samopomoc Ch│opska '' w likwidacji


27 119,00


24 709,00


2 410,00

podatek od nieruchomoÂci

wa┐ny interes strony5


SPZOZ w likwidacji w

Braniewie78 627,0072 465,006 162,00


podatek od nieruchomoÂci


wa┐ny interes strony6


Miejski OÂrodek Sportu ZATOKA

Braniewo1 830,001 800,0030,00


podatek od Ârodkˇw transportowych


wa┐ny interes strony


7


Jastrzŕbska Aneta


1 043,00


995,00


48,00

podatek od Ârodkˇw transportowych

wa┐ny interes strony


8


Jarz▒bek Miros│aw


1 442,00


1 300,00


142,00

podatek od Ârodkˇw transportowych


wa┐ny interes strony


9


Zmitrowicz Kowalska Danuta


6 273,63


0,00


6 273,63

podatek od nieruchomoÂci

wa┐ny interes strony


10


Bogusz El┐bieta


3 666,10


2 725,10


941,00

podatek od nieruchomoÂci

wa┐ny interes strony


11


Brzozowski Edward


1 754,20


1 273,20


481,00

podatek od nieruchomoÂci

wa┐ny interes strony


Odroczenia

( w z│otych )


Lp.

Imiŕ i nazwisko lub nazwa ( firma )

Miejsce zamieszkania lub siedziby ( miejscowoŠ )

Rodzaj podatku


Termin odroczenia

( do dnia )

nale┐noŠ g│ˇwna za okres

( m-c - rok )

odsetki za zw│okŕ

1

PRDM w Braniewie

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

113.650,00

(lata 2006-2007)

13.206,00

31.03.08 r.

2

Browar Braniewski

sp. z o.o.

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

252.067,60

(10.07-06.08)

2.653,00

30.09.08 r.

3

Glob-Terminal sp. z o.o.

Bia│ystok

podatek od nieruchomoÂci

139.827,80

(2005-04.08)

15.523,00

30.04.08 r.

4

MPEC sp. z o.o. W Braniewie

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

198.290,00

(02.08-10.08)

89,00

10.11.08 r.

5

PRDMw Braniewie

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

113.650,00

(lata 2006-2007)

13.206,00

30.06.08 r.

6

PRDM w Braniewie

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

24.380,00

(03.08-07.08)

59,00

30.09.08 r.

7

SPZOZ w Braniewie

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

38.790,00

(01.08-12.08)

337,00

30.12.08 r.

8

PRDM w Braniewie

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

113.650,00

(lata 2006-2007)

13.206,00

30.12.08 r.

9

PRDM w Braniewie

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

48.760,00

(03.08-04.08 , 07.08-12.08)

181,00

20.12.08 r.


10


Rukszte││o Roman , Joanna


Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

7.564,00

(07.08-12.08)

0,00

31.03.09 r.


11


Misiura Stanis│aw


Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

44.426,00

(07.08-12.08)

795,00

15.02.09 r.
Roz│o┐enie na raty

( w z│otych )


L.p

Imiŕ i nazwisko

lub nazwa ( firma )

Kwota roz│o┐ona na raty

w tym

Rodzaj podatku

IloŠ rat i ostateczny termin sp│aty

nale┐noŠ

g│ˇwna

odsetki


1


Browar Braniewski sp. z o.o.


394.561,80


365.004,80


29.557,00

podatek od nieruchomoÂci

7 rat

ostatnia rata p│atna do 15.05.2009 r.


2


Czech Wies│aw


6.886,00


6.886,00


0,00

podatek od nieruchomoÂci

11 rat

ostatnia rata p│atna do 31.12.2009 r.


3


Zmitrowicz-Kowalska

Danuta


10.218,11


10.218,11


0,00

podatek od nieruchomoÂci

5 rat

ostatnia rata p│atna do 25.07.2008 r.


4


Tabero Artur


909,00


909,00


0,00

podatek od nieruchomoÂci

6 rat

ostatnia p│atna do 20.06.2009 r.
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wykaz umorze┼ä za 2008r”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
05.06.2009, 08:29 CESTwprowadzenie informacji - Wykaz umorzeń za 2008r

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.