Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona środowiska > PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477707
  OŚR.7639-39/10 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie ulicy Botanicznej, Łąkowej i na Placu Sybiraków w Braniewie o długości ok. 1180 m, z oświetleniem oraz odprowadzeniem w
  Obwieszczenie nr sprawy WMK/PDW/VIII/7633-44/10
  Obwiszczenie o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie decyzji i wniosków decyzji sygn. OŚR.7639-46/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Przeladunkowej
  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Wniosek na usunięcie drzewa z terenu działki 121/5 0bręb 3 miasta Braniewa, ul.Szkolna
  1/I/1 Wniosek na wydanie pozwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie miasta Braniewa
  Przetarg ofertowy nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości dróg, chodników i ciągów pieszych gminnych na terenie miasta Braniewa w 2011 i 1012 r.
  Przetarg ofertowy nieograniczony w zakresie wywozu odpadów stałych
  3/I/11 Wniosek na wydanie pozwolenia na odbiór odpadów komunalnych powstających z oczyszczania ulic na terenie miasta Braniewa
  2/II/2011 Wniosek na wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów stałych na terenie miasta Braniewa
  4/II/2011 Wniosek na usunięcie drzewa z terenu działki 225/8 i 225/9 przy ul.Moniuszki w Braniewie
  Obwieszczenie o przystąpieniu do nowelizacji Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Braniewa
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 kwietnia 2011r.
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 kwietnia 2011r.
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA z dnia 12 maja 2011 r.
  1/IV/2012 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zskupu złomu
  OŚ.7639.1.2.2012 Postanowienie o potrzebie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu w Braniewie przy ul. Królewieckiej
  2/VI/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Umocnieniu prawego brzegu rzeki od kanału ulgi do mostu drogowego przy Elektrowni Wodnej Braniewo.
  KARTA "A" BUDOWA MOSTU NA RZECE PASŁĘCE
  KARTA "B" Budowa mostu na rzece Pasłęce w Braniewie
  OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O POTRZEBIE PRZEPROWADZENIA OOŚ
  Karta "A" o zgłoszonym wniosku
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o OOŚ
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji OOŚ
  Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji na budowę mostu w Braniewie
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o budowie mostu
  Karta"B" - informacja o wydaniu decyzji o budowie mostu
  Obwieszczenie o odbudowie Kanału Obcych Wód
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z 23 stycznia 2014r.
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z 31 marca 2014r.
  PROGRAM OPIEKI NAD ZWIĘRZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTA BRANIEWO W 2014 ROKU
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach
  Obwieszczenie o aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
  Komunikat Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
  Informacja dotycząca programu ochrony środowiska przed hałasem
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA z dnia 29 grudnia 2014 r.
  PROJEKT Z UZGODNIENIAMI GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA z dnia 27 stycznia 2015 r.
  Wykaz dróg na terenie miasta Braniewa, ich właścicieli (zarządców) i kontakt do osób odpowiedzialnych za ich utrzymanie
  Obwieszczenie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa informujące strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu polegającym na odzysku odpadów z tworzyw sztuc
  Informacja o terminie szczepienia lisów wolno żyjących
  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2015r.
  Zarządzenie r 54/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 kwietnia 2015r.
  Pismo Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie afrykańskiego pomoru świń
  Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie dot. bezpiecznego i właściwego stosowania środków ochrony roślin
  Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie - oddział w Braniewie
  Pismo Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Planu Ochrony dla obszarów Natura 2000 w rejonie Zalewu Wiślanego
  Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie dotyczące postępowania z barszczem Sosnowskiego
  Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie o pierwszym przypadku stwierdzenia larw włośni w mięsie dzików na terenie powiatu braniewskiego w 2015r.
  Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca wystąpienia zgnilca amerykańskiego na terenie powiatu braniewskiego
  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 05.01.2016 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Braniewa

  PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJCYCH INFORMACJE O RODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: decyzji i postanowie, wskaza lokalizacyjnych

lp.zacznik:
1pos. przystań.odt

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk17.11.2008, 15:35 CETPUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.