Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > Wykaz umorze┼ä Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503411
  Wykaz umorze┼ä

 

Burmistrz Miasta Braniewa


dzia│aj▒c na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 z 2005 r, poz. 2104 z pˇ╝. zm. ) podaje do publicznej wiadomoÂci wykaz osˇb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj▒cych osobowoÂci prawnej , ktˇrym w zakresie podatkˇw lub op│at udzielono ulg , odrocze˝ , umorze˝ lub roz│o┐ono sp│atŕ na raty w roku 2007 kwotowo przekraczaj▒cych 500 z│ .


Umorzenia

( w z│otych )


L.p

Imiŕ i nazwisko

lub nazwa (firma)

Kwota umorzonych zaleg│oÂci podatkowych

w tym

Rodzaj podatku

Przyczyny umorzenia

nale┐noŠ

g│ˇwna

odsetki


1

Administracja Budynkˇw Komunalnych Braniewo


21 531,00


21 496,00


35,00

podatek od nieruchomoÂci

wa┐ny interes strony


2

Wodoci▒gi Miejskie

sp. z o.o. Braniewo


564 944,00


560 197,00


4 747,00

podatek od nieruchomoÂci

wa┐ny interes strony


3

Miejskie Przedsiŕbiorstwo Energetyki Cieplnej

sp. z o.o.

Braniewo176 088,40169 296,406 792,00


podatek od nieruchomoÂci


wa┐ny interes strony


4

PBiU INBUD

sp. z o.o.

Braniewo


8 365,80


6 449,80


1 916,00

podatek od nieruchomoÂci

wa┐ny interes strony


5


Browar Braniewski

sp. z o.o.

Braniewo
323 242,60309 234,6014 008,00


podatek od nieruchomoÂci


wa┐ny interes strony6


Miejski OÂrodek Sportu ZATOKA

Braniewo
1 760,001 740,0020,00


podatek od Ârodkˇw transportowych


wa┐ny interes strony


7


Warno Grzegorz


2 337,50
2 258,50


79,00

podatek od Ârodkˇw transportowych

wa┐ny interes strony


8


Dziŕgielewski Tomasz


1 468,00


1 344,00


124,00

podatek od nieruchomoÂci


wa┐ny interes strony


9

Handlowo Us│ugowa Spˇ│dzielnia Pracy w upad│oÂci


954 902,21


312 803,11


642 099,10

podatek od nieruchomoÂci

zako˝czone

postŕpowanie upad│oÂciowe


10

Budirol S.A.

w upad│oÂci


232 845,90


173 171,40


59 674,50

podatek od nieruchomoÂci

zako˝czone

postŕpowanie upad│oÂcioweOdroczenia

( w z│otych )


Lp.

Imiŕ i nazwisko lub nazwa ( firma )

Miejsce zamieszkania lub siedziby ( miejscowoŠ )

Rodzaj podatku


Termin odroczenia

( do dnia )

nale┐noŠ g│ˇwna za okres

( m-c - rok )

odsetki za zw│okŕ

1

PRDM w Braniewie

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

56.290,00

(ca│y rok 2006)

127,00

01.08.07 r.

2

SPZOZ w Braniewie

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

45.171,00

(09.06-06.07)

434,00


01.07.07 r.


3

PRDM w Braniewie

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

28.680,00

(01.07-06.07)

26,00


30.06.07 r.


4

Glob Terminal

Bia│ystok

podatek od nieruchomoÂci

76.354,00

(2005-06.07)

6.612,00


30.06.07 r.


5

Browar Braniewo

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

165.328,20

(01.07-06.07)

199,00


30.06,.07 r.


6

MPEC w Braniewie

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

169.296,40

(02.07-09.07)

83,00


30.09.07 r.


7

SPZOZ w Braniewie

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

72.465,00

(09.06-12.07)

2.261,00


30.12.07 r.


8

Glob Terminal

Bia│ystok

podatek od nieruchomoÂci

93.628,00

(2005-2007)

10.006,00


30.12.07 r.


9

PRDM w Braniewie

Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

113.650,00

(2006-2007)

9.901,00


30.12.07 r.10Rukszte││o Joanna


Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

14.815,00

(2007)

0,00

30.06.08 r.


11Rukszte││o Joanna


Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

10 064,00

(04.07-12.07)

0,00

30.06.07 r.


12Czech Wies│aw

EUROMAX


Braniewo

podatek od nieruchomoÂci

6 886,00

(04.07-11.07)

0,0030.11.07 r.

Roz│o┐enie na raty

( w z│otych )


L.p

Imiŕ i nazwisko

lub nazwa ( firma )

Kwota roz│o┐ona na raty

w tym

Rodzaj podatku

IloŠ rat i ostateczny termin sp│aty

nale┐noŠ

g│ˇwna

odsetki


1


Leszkowicz Eugeniusz

Braniewo


693,70


693,70


0,00

podatek od nieruchomoÂci

6 rat

Ostatnia rata p│atna do 31.12.2007 r.


2Po│omka Bogdan

Braniewo


1 250,00


1 240,00


10,00

podatek od Ârodkˇw transportowych

4 raty

Ostatnia rata p│atna do 15.12.2007 r.


3


Pacholczyk Bogumi│a

Braniewo


1 650,00


1 650,00


0,00

podatek od Ârodkˇw transportowych

5 rat

Ostatnia rata p│atna do 10.08.2007 r.
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wykaz umorze┼ä”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.04.2008, 12:14 CESTwprowadzenie informacji - Wykaz umorzeń

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.