Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie decyzji i wniosków Dzi jest 24.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6485903
  informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie decyzji i wniosków

 


BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA

Braniewo, dnia 22 listopada 2006r.

WMKiA/PDW/VIII/7633-63/06

INFORMACJA
Burmistrz Miasta Braniewa dziaajc na podstawie atr.19 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pn. zm.)


PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOCI


informacj o zamieszczeniu w publicznym dostpnym wykazie decyzji i wnioskw za nr 27/PDW/06/06, danych o wniosku, wniesionym w dniu 8 listopada 2006 roku przez Pana Waldemara Myszkowskiego z firmy Usugi Projektowe i Nadzr z siedzib w Braniewie, ul.700-lecia 39/7, 14-500 Braniewo, dziaajcej z upowanienia inwestora Gminy Miasta Braniewa w Braniewie, ul.Kociuszki 111, 14-500 Braniewo reprezentowanej Burmistrza Miasta Braniewa Henryka Mroziskiego w sprawie o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na :


Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Braniewie przy ul.Krlewieckiej i Wsplnej, na dziakach o nr ewid. 17/1, 19/2, 20, 21, 22, 23/1, 24/1, 25, 26/1, 27, 28, 29/1, 29/2, 30/4 obrb 1, o nr ewid. 99/3, 100/1 i 116/5 obrb 2, oraz nr ewid. 1/4 obrb 3 miasta Braniewa.


W terminie 21 dni od daty ogoszenia niniejszej informacji ( t.j. do 13 grudnia 2006 r. ) kada ze stron ma prawo do skadania uwag i wnioskw w postpowaniu prowadzonym z udziaem spoeczestwa w sprawie ochrony rodowiska, dotyczcych ww. przedsiwzicia. Uwagi i wnioski naley skada w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa, ul.Kociuszki 111, pok. Nr 16 ( I pitro ).


Publiczny dostpny wykaz danych znajduje si w Wydziale Mienia Komunalnego i Architektury Urzdu Miasta Braniewa, pok. Nr 26 ( I pitro ).
Obwieszczenie umieszcza si :

  • na tablicy ogosze Urzdu Miasta Braniewa ( I pitro )

  • na tablicy Wydziau Mienia Komunalnego i Architektury Urzdu Miasta Braniewa ( I pitro )

  • na tablicach samorzdowych na terenie miasta Braniewa- ul.Kociuszki, ul.Fromborska

  • na stronie internetowej Urzdu Miasta pod adresem www.bip.braniewo.pl
BURMISTRZ

mgr in. Henryk Mroziski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie decyzji i wniosków”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
24.11.2006, 11:36 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.