Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Obwieszczenie - most PCK - Przemysłowa Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539367
  Inne

  Obwieszczenie - most PCK - Przemysłowa

 

Braniewo, dnia 31.12.2010r.Obwieszczenie


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 z pn. zmianami) oraz art. 61 4 kodeksu postpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 , poz.1071 z pn. zmianami)


zawiadamiam


e w dniu 29.11.2010r., wszczte zostao postpowanie administracyjne na wniosek TRAB Mosty Projektowanie, Nadzory Zbigniew Bartnikowski, ul. Makuszyskiego 34, 81-595 Gdynia dziaajcego z upowanienia GDDKiA Oddzia w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie przy ul. PCK i ul. Przemysowej na dziakach geodezyjnych nr ¼, 99/2 98/2, 62/1, 63/1, 4/1, 125/22, 98/1, 124, 3/5 obrb 4.


Rodzaj inwestycji: budowa mostu dojazdowego przez rzek Pask, cznie z przebudow zjazdw z ul. PCK i ul. Przemysowej (drg powiatowych) oraz budow niezbdnej infrastruktury technicznej. Zadanie realizowane w zwizku z remontem mostu w cigu drogi krajowej nr 54 w Braniewie.Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. Nr 24 w godz. 800 do 1500. W terminie 7 dni od daty upublicznienia obwieszczenia skada mona dania i wyjanienia w tej sprawie.

 

Braniewo, dnia 01.02.2011r.


Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 z pn. zmianami) oraz art. 61 4 kodeksu postpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 , poz.1071 z pn. zmianami)

zawiadamiam

e w dniu 01.02.2011r., zakoczone zostao postpowanie administracyjne wszczte na wniosek TRAB Mosty Projektowanie, Nadzory Zbigniew Bartnikowski, ul. Makuszyskiego 34, 81-595 Gdynia dziaajcego z upowanienia GDDKiA Oddzia w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn i wydana zostaa decyzja nr 05/11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie przy ul. PCK i ul. Przemysowej na dziakach geodezyjnych nr ¼, 99/2 98/2, 62/1, 63/1, 4/1, 125/22, 98/1, 124, 3/5 obrb 4.

Rodzaj inwestycji: budowa mostu objazdowego przez rz. Pask w cigu drg powiatowych ul. PCK i u. Przemysowej wraz z dostosowaniem parametrw ww. ulic – z powodu remontu mostu w cigu drogi krajowej nr 54 (ul. Gdaska); rodzaj zabudowy: drogi publiczne; cel publiczny: jw.

Zakres inwestycji:

  • most o konstrukcji stalowej (m. wojskowy KD-66) na przyczkach i filarach elbetowych, z jezdni i 2 chodnikami, o dugoci 56 – 66 m i szerokoci 10,8 m, przeznaczony dla ruchu pojazdw do 5 t (osobowych i dostawczych), odwodnienie mostu,

  • przebudowa ulic prowadzcych do mostu,

  • przebudowa bd zabezpieczenie istniejcych urzdze infrastruktury technicznej, szczeglnie wodocigu i kanalizacji,

  • wycinka drzew przybrzenych kolidujcych z przedmiotem inwestycji.


Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. Nr 24 w godz. 800 do 1500. Zgodnie z art. 127 2 oraz z art. 129 1 i 2 KPA od niniejszej decyzji suy stronie odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu za porednictwem Burmistrza Braniewa w terminie 14 dni od daty jej upublicznienia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - most PCK - Przemysłowa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk04.02.2011, 08:41 CETzakończenie postępowania administracyjnego
24.01.2011, 08:11 CETwprowadzenie informacji - Obwieszczenie - most PCK - Przemysłowa

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.