Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Ogłoszenie o przetargu na zagospodarowanie terenu działek położonych przy ul. Sikorskiego-Elbląskiej Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505947
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INWESTYCJI: BUDOWA ULICY BOTANICZNEJ, ŁĄKOWEJ I PLACU SYBIRAKÓW W BRANIEWIE
  Nowe Ogłoszenie o przetargu na budowę ulicy Botanicznej, Łąkowej, Placu Sybiraków w Braniewie
  Zamówienie Publiczne: budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie
  Przetarg: Budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie.
  PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTA BRANIEWA
  Przetarg nieograniczony na zadanie Uzbrojenie terenu, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg wewnętrznych na ulicy Sportowej
  Przetarg nieograniczony: Budowa ulicy Botanicznej i Łąkowej oraz Placu Sybiraków w Braniewie, etap: I, II, III, IV, V.
  PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTA BRANIEWA
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Budowa trasy rowerowej na terenie powiatu braniewskiego – Miasto Braniewo
  Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów stałych komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Braniewa
  Przetarg nieograniczony na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych na terenie miasta Braniewa
  Dostawa energii elektrycznej
  Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Braniewa
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Uzbrojenie terenu i budowę dróg - ulica Sportowa w Braniewie
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gmina Miasta Braniewa

  Ogłoszenie o przetargu na zagospodarowanie terenu działek położonych przy ul. Sikorskiego-Elbląskiej

Braniewo 07.08.2009 O G O S Z E N I E Burmistrz Miasta Braniewa ogasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie : zagospodarowania terenu dziaek nr 65/2; 65/1 oraz czci dziaek nr 179/2 i 179/3 obr 6 pooonych przy ulicy Sikorskiego-Elblskiej. W zakres zamwienia wchodzi: 1.Roboty rozbirkowe 2.Wykonanie cigw komunikacyjnych (nawierzchnie placw i chodnikw) 3.Nasadzenia zieleni 4.Wykonanie i monta elementw maej architektury 5.Budowa boiska sportowego(nawierzchnia asfaltowa) 6.Wykonanie owietlenia terenu 7.Uzbrojenie terenu Termin realizacji zadania: do 15.12.2009r Informacje oraz materiay przetargowe mona uzyska w Urzdzie Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 pokj nr 19, tel. 0556440108 lub na stronie internetowej Urzdu Miasta Braniewa www.bip.braniewo.pl Pisemne oferty prosimy skada w Urzdzie Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 pok. Nr 19 w terminie do dnia 28.08.2009 r do godziny 9.00. Do dnia 28.08.2009 r do godziny 9.00 naley wpaci wadium w wysokoci 5.000,00 z. Nr konta do wpaty wadium : 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 Otwarcie ofert odbdzie si w Urzdzie Miasta Braniewa w sali konferencyjnej w dniu 28.08.2009 roku o godzinie 10.00

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: zagospodarowania dziaek przy ulicy Sikorskiego – Elblskiej w Braniewie. 1. brak prowadzenia (tras) linii kablowych

  ad1. Przyj optymalne rozwizanie (usytuowanie lamp zgodnie z projektem).

 2. Brak sposobu zaczania i sterowania owietleniem

  ad.2 W tablicy gwnej przewidzie sterowanie owietleniem automatyczne – zmierzchowe.

 3. Brak typw i przekrojw kabli – sposobu ukadania – rury Arot itp.

  ad.3. Przewody midzy lampami yky 5x10, w rurach osonowych.

 4. Brak oblicze zapewniajcych bezpieczestwo , dopuszczalne spadki napi, wartoci zabezpiecze prdowych i ich typw, oraz zastosowania ochrony przeciwpoarowej i uziemie dodatkowych i ochronnych

  ad.4. Na kocach obwodw zastosowa ochron odgromow.

 5. Czy istnieje moliwo zamiany latarni i opraw owietleniowych na innego typu , stosowanych w parkach?

  ad.5. Mona zamieni na inne rwnowane.

 

Braniewo, 17.09.2009r.ZAWIADOMIENIEBurmistrz Miasta Braniewa zawiadamia o rozstrzygniciu przetargu nieograniczonego na ,,Zagospodarowanie terenu dziaek nr 65/2; 65/1 oraz czci dziaek nr 179/2 i 179/3 obr 6 pooonych przy ulicy Sikorskiego – Elblskiej w Braniewie”

W wyniku przeprowadzonego w dniu 28.08.2009 roku przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejsz cenowo ofert firmy ,,INWEST” Zakad Budowlano-Instalacyjny ul. Elblska 23 14-500 Braniewo

Punktacja przyznana zoonym ofertom:


 1. ,,INWEST” Zakad Budowlano-Instalacyjny ul Elblska 23; 14-500 Braniewo - 100,00pkt

 2. P.U-U-P ,,STANA” ul. witojaska 23a; 82-340 Tolkmicko - 83,60 pkt

 3. ,,JAN” Stanuch Jan ul witojaska 5B, 14-500 Braniewo - 89,83 pktlp.zacznik:
1SIWZ zagospodarowanie pl. Elbląska-Sikorskiego.pdf
2Warunki przył do sieci elektroenergetycznej zał nr 9.pdf
3Opis techniczny do projektu zagospodarowania.pdf
4proj. umowy Elbląska-Sikorskiego.pdf
5Zał. nr 1.pdf
6Załącznik nr 2.pdf
7zał. nr 4.pdf
8Załącznik nr 5.pdf
9Przedmiar robót zał nr 6 Elb-Sik.pdf
10Rys. 1, 2, 3 załącznik nr 7.pdf
11rys. nr 4 załącznik nr 8.pdf
12A2-Legenda -rys.A1,A2,A3,A4,A5,A6.pdf
13A3- plansza sytuacyjna 1-500.pdf
14A4- sektor a i b 1_200.pdf
15A5-sektor c 1_200.pdf
16A10- posadzki 1_25.pdf
17A8-amfiteatr 1-50.pdf
18A6-sektor d 1_200.pdf
19A7-sektor e -1_200.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o przetargu na zagospodarowanie terenu działek położonych przy ul. Sikorskiego-Elbląskiej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.09.2009, 10:38 CESTwprowadzenie informacji zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu
25.08.2009, 12:18 CESTwprowadzenie informacji - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Anna Kroczyk12.08.2009, 12:33 CESTwprowadzenie zmiany
Anna Kroczyk10.08.2009, 14:45 CESTwprowadzenie informacji o przetargu
Anna Kroczyk05.08.2009, 13:06 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.