Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DLA PROJEKTU ,, BUDOWA UL. BOTANICZNEJ, ŁĄKOWEJ I PLACU SYBIRAKÓW W BRANIEWIE Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535116
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DLA PROJEKTU ,, BUDOWA UL. BOTANICZNEJ, ŁĄKOWEJ I PLACU SYBIRAKÓW W BRANIEWIE

Braniewo, 2011.08.23.
O G O S Z E N I EBURMISTRZ MIASTA BRANIEWA OGASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DLA PROJEKTU ,, BUDOWA UL. BOTANICZNEJ, KOWEJ I PLACU SYBIRAKW W BRANIEWIE O DUGOCI CZNEJ 1.180,00M, Z OWIETLENIEM ORAZ ODPROWADZENIEM WD DESZCZOWYCH DO ISTNIEJCEJ SIECI DESZCZOWEJ”


ZAKRES ROBT OBEJMUJE:


- BUDOW UL.BOTANICZNEJ, KOWEJ, PL. SYBIRAKW ORAZ ODCINKA DOJAZDU DO STADIONU MIEJSKIEGO I MIEJSC POSTOJOWYCH,

- ODWODNIENIE WW. ULIC I PLACW,

- OWIETLENIE UL. BOTANICZNEJ, PLACU SYBIRAKW ORAZ DOJAZDU DO STADIONU MIEJSKIEGO,

- ORGANIZACJ RUCHU

- UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOW.


REALIZACJA ZADANIA OD DATY UDZIELENIA ZAMWIENIA DO 30.03.2012 R.


INFORMACJE MONA UZYSKA W URZDZIE MIASTA BRANIEWA, UL. KOCIUSZKI 111, POKJ NR 27, TEL. (55) 644 0107, OD 24.08.2011 R. DO 01.09.2011 R. W GODZINACH OD 8;00 – 9;00.


PISEMNE OFERTY PROSIMY SKADA W SEKRETARIACIE URZDU MIASTA BRANIEWA, UL. KOCIUSZKI 111, W TERMINIE DO GODZ. 9;00 DNIA 02.09.2011 R.


JAWNE OTWARCIE OFERT NASTPI W SALI KONFERENCYJNEJ URZDU MIASTA BRANIEWA O GODZ. 10;00 W DNIU 02.09.2011 R.

ZACZNIKI:

1. SPCYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA Z ZACZNIKAMI.

 

Przygotowa

Antoni Tucki

dnia 22.08.2011r.

 

Braniewo 2011.09.12

Znak: 255892-2011

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 204 roku

( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z pn. zmianami ) zawiadamiam, e w postpowaniu

w sprawie udzielenia zamwienia publicznego, prowadzonego przez Gmin Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, w trybie przetargu nieograniczonego, na opracowanie

dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla projektu: ,, Budowa ul. Botanicznej

i ul. kowej w Braniewie ” za najkorzystniejsz zostaa uznana oferta zoona przez

PE-POLSKA Spka z o.o al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdask.


Uzasadnienie


W przedmiotowym postpowaniu Zamawiajcy w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia

przyj jedno kryterium oceny ofert tj. najnisza cena. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazaa si oferta zoona przez wskazanego wyej Wykonawc. Wybrany

Wykonawca zaoferowa wykonanie przedmiotu zamwienia za najnisz cen spord ofert

nie podlegajcych odrzuceniu.

W postpowaniu zoono 7 ofert. Na podstawie art.24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamwie publicznych wykluczono 3 Wykonawcw:

- Polska Inynieria Sp. z o.o. w Warszawie,

- DROG-MAR , MARPOL w Braniewie oraz Biuro,

- Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o w Elblgu,

ktrzy nie uzupenili ofert w wyznaczonym przez Zamawiajcego terminie i tym samym nie wykazali spenienia warunkw udziau w postpowaniu. Oferty w/w uznaje si za odrzucone.

W zwizku z powyszym punktacja przyznana oferentom przedstawia si nastpujco:

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktw w kryterium

cena

1

,, NOW-EKO ” Biuro Projektw Sp. z o.o.

ul. Dbrowszczakw 39, 10-542 Olsztyn

51,14

2

Zakad Usug ,, DAN ” Sp. z o.o. ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iawa

86,54

3

KOMI Zdzisaw Kozikowski ul. Waszyngtona 24 lok.15, 15-274 Biaystok

30

4

PE-Polska Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdask

100

Otrzymuj:

1. Polska Inynieria Sp. z o. o. ul. Nowogrodzka 62B lok. 19, 02-002 Warszawa

2. ,, NOW-EKO” Biuro Projektw Sp. z o. o. ul. Dbrowszczakw 39, 10-542 Olsztyn

3. ,, DROG MAR” mgr in Marek Pieczyski ul. cznikowa 1/15, 14-500 Braniewo

4. Zakad Usugowy ,, DAN” Sp. z o.o ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iawa

5. ,, KOMI ” Zdzisaw Kozikowski ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15-274 Biaystok

6. Biuro Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o. ul. Wigilijna 67, 82-300 Elblg

7. PE-POLSKA Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdask

Przewidujemy termin zawarcia umowy 19.09.2011 rok.


Przygotowa

Antoni Tucki

dnia 12.09.2011r.lp.zacznik:
1Specyfikacja-ul. Botaniczna i ul. Łąkowa wraz z załącznikami.pdf
2Załącznik nr 6-decyzja lokalizacyjna- Botaniczna--Łąkowa.pdf
3Załącznik nr 7 -decyzja środowiskowa- Botaniczna--Łąkowa.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DLA PROJEKTU ,, BUDOWA UL. BOTANICZNEJ, ŁĄKOWEJ I PLACU SYBIRAKÓW W BRANIEWIE”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.09.2011, 09:21 CESTwprowadzenie informacji: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Anna Kroczyk24.08.2011, 10:40 CESTwprowadzenie zmiany - ogłoszenie
Anna Kroczyk24.08.2011, 10:24 CESTwprowadzenie informacji - przetarg nieograniczony

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.