Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Uzbrojenie terenu i budowę dróg - ulica Sportowa w Braniewie Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477689
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Uzbrojenie terenu i budowę dróg - ulica Sportowa w Braniewie

Braniewo, dnia 16.11.2015 r.

Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego nr OR.271.2.5.2015.JB w trybie przetargu nieograniczonego na „Uzbrojenie terenu i budow drg – ulica Sportowa w Braniewie”.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy dziaajc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamwie publicznych (teks jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiajcy przeprowadzi badanie i ocen zoonych i niepodlegajcych odrzuceniu ofert na podstawie kryteriw okrelonych w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia tj. cena brutto – 90 % oraz okres gwarancji na roboty – 10%.

Wygraa oferta nr 4 Wykonawcy – FIRMA „JAK-BUD” Jacek Gontarz, Ul. Wiejska 34, 14-500 Braniewo, ktry speni wszystkie warunki udziau w postpowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okrelonym w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. Pozostali Wykonawcy take spenili okrelone przez Zamawiajcego warunki udziau w postpowaniu, a zoone przez nich oferty speniaj wymagania okrelone w specyfikacji.

Poniej przedstawiamy tabel zawierajc wykaz Wykonawcw, ktrych oferty nie podlegay odrzuceniu ze streszczeniem oceny i porwnaniem zoonych ofert wraz z przyznan punktacj.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja czna

Cena – 90%

Gwarancja – 10%

1

Firma Budowlano – Drogowa „PRASBED” S.J Wojciech Hilger, Micha Szulc

Ul. Malczewskiego 2

86-300 Grudzidz

694.522,70 z brutto

59,91 pkt

60 miesicy

5 pkt

64,91 pkt

2

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszkw

990.011,75 z brutto

42,03 pkt

60 miesicy

5 pkt

47,03 pkt

3

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocawskie

Ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

549.523,74 z brutto

75,72 pkt

61 miesicy

5,08 pkt

80,80 pkt

4

FIRMA „JAK-BUD”

Jacek Gontarz

Ul. Wiejska 34

14-500 Braniewo

462.308,16 z brutto

90 pkt

60 miesicy

5 pkt

95 pkt

5

Fidura Jacek „BOB”

Lipowina 1/2

14-500 Braniewo

1.009.386,51 z brutto

41,22 pkt

60 miesicy

5 pkt

46,22 pkt

7

Przedsibiorstwo Transportowo – Sprztowe Budownictwa

„PYZAK” Anna Pyzak

Ul. Dbrowskiego 11

11-100 Lidzbark Warmiski

797.105,18 z brutto

52,20 pkt

60 miesicy

5 pkt

57,20 pkt

8

SKANSKA S.A.

Ul. Gen. J. Zajczka 9

01-518 Warszawa

760.193,75 z brutto

54,73 pkt

84 miesice

7 pkt

61,73 pkt

9

APARTAMENT S.C.

Szurpicka Zofia, Romanowski Leszek

Ul. Morska 30C

14-500 Braniewo

697.937,67 z brutto

59,62 pkt

60 miesicy

5 pkt

64,62 pkt

11

DROZD Centrum Techniki

Adam Nowosad

Ul. Dolna 12

82-300 Elblg

690.858,80 z brutto

62,23 pkt

60 miesicy

5 pkt

65,23 pkt

12

Przedsibiorstwo Wielobranowe „JAN”

Jan Stanuch

Ul. witojaska 5b

14-500 Braniewo

1.164.456,58 z brutto

35,73 pkt

60 miesicy

5 pkt

40,73 pkt

13

PBT Budownictwo Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 6

11-040 Dobre Miasto

763.281,49 z brutto

54,51 pkt

72 miesice

6 pkt

60,51 pkt

14

Przedsibiorstwo Inynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o.o.

Ul. Stalowa 4

10-420 Olsztyn

811.377,85 z brutto

51,28 pkt

120 miesicy

10 pkt

61,28 pktlp.zacznik:
1Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2SIWZ.pdf
3załączniki do SIWZ 1-7.pdf
4załączniki do SIWZ 8-22.rar
5Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
6Modyfikacja treści SIWZ 1.pdf
7Wyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf
8Wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf
9zał nr 1 - formularz ofertowy.doc
10zał nr 2 - wykaz robót.doc
11zał nr 3 - wykaz osób.doc
12zał nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
13zał nr 5 - oświaadczenie.doc
14zał nr 6 - grupa kapitałowa.doc
15Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
16Modyfikacja treści SIWZ 2.pdf
17Wyjaśnienia treści SIWZ 3.pdf
18Wyjaśnienie treści SIWZ 4.pdf
19Załącznik nr 23 do SIWZ Specyfikacja techniczna - branża drogowa(1).pdf
20Załącznik nr 23 do SIWZ Specyfikacja techniczna - branża drogowa(2).pdf
21Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf
22Modyfikacja treści SIWZ 3.pdf
23Wyjaśnienie treści SIWZ 5.pdf
24Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Joanna Błaszczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-10-19

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Uzbrojenie terenu i budowę dróg - ulica Sportowa w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.11.2015, 09:31 CET
17.11.2015, 09:31 CET
02.11.2015, 10:17 CET
30.10.2015, 11:58 CET
30.10.2015, 11:46 CET

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.