Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Przetarg: Budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie. Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535184
  Przetarg: Budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie.

 

OGOSZENIE O ZMIANIE OGOSZENIA

Ogoszenie dotyczy: Ogoszenia o zamwieniu.

Informacje o zmienianym ogoszeniu: 94221 - 2013 data 29.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Burmistrz Miasta, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 055 6440102, fax. 055 2432928.

SEKCJA II: ZMIANY W OGOSZENIU

II.2) Tekst, ktry naley doda:

  • Miejsce, w ktrym naley doda tekst: III.7.

  • Tekst, ktry naley doda w ogoszeniu: NIE.

 

 

Braniewo 18.06.2013r

znak sprawy:94221-2013


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 t.j. ze zm.) zawiadamiam, e w postpowaniu w sprawie udzielenia zamwienia publicznego prowadzonego przez Gmin Miasta Braniewa ul. Tadeusza Kociuszki 111, 14-500 Braniewo w trybie przetargu nieograniczonego na wybr Wykonawcy robt w ramach inwestycji: ,,Budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie” za najkorzystniejsz zostaa uznana oferta zoona przez:

konsorcjum firm w skadzie:

1. Przedsibiorstwo Usug Drogowo-Mostowych; Jzef Przyborowski; 14-500 Braniewo Rogity 53

2. Zakad Brukarski Tadeusz Durejko & Bogdan Liewski; 14-500 Braniewo ul. Grzybowa 12


UZASADNIENIE


W przedmiotowym postpowaniu Zamawiajcy w SIWZ przyj jedno kryterium oceny ofert t.j. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazaa si oferta zoona przez wskazanego wyej Wykonawc. Wybrany Wykonawca zaoferowa wykonanie przedmiotu zamwienia za najnisz cen spord ofert nie podlegajcych odrzuceniu.

W postpowaniu j.w zoono 2 oferty.

Nie wykluczono adnego Wykonawcy.

Nie odrzucono oferty adnego Wykonawcy.

Planowany termin zawarcia umowy 26.06.2013r.

W zwizku z powyszym punktacja przyznana oferentom przedstawia si nastpujco:

Oferta nr 1

- STRABAG Sp. z.o.o. 05-800 Pruszkw; ul. Parzniewska 10

- 85,32 pkt w kryterium cena

Oferta nr 2

- konsorcjum firm w skadzie:

1. Przedsibiorstwo Usug Drogowo-Mostowych; Jzef Przyborowski; 14-500 Braniewo Rogity 53

2. Zakad Brukarski Tadeusz Durejko & Bogdan Liewski; 14-500 Braniewo ul. Grzybowa 12

- 100 pkt w kryterium cena


 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Ryszard Niskidata wytworzenia informacji publicznej:
2013-06-19

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Przetarg: Budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk19.06.2013, 09:33 CESTzawiadomienie o wyborze oferty
05.06.2013, 08:39 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.