Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 138/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503441
  ZARZĄDZENIE NR 138/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZDZENIE NR 138/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 05 sierpnia 2015 roku

 

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  przeznaczonych do  sprzeday  w drodze bezprzetargowej.

 

         Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 6 i 6a  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 782  ) oraz  uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co  nastpuje :

 

1.

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci ,  przeznaczonych do sprzeday  w drodze  bezprzetargowej , pooonych  w Braniewie  przy ul. Olsztyskiej

Nr

K.W

Nr ewid.

dziaki

Obrb nr

Pow.

dziaki

 (m 2)

Cena

 dziaek

(z)netto

Cena 

budynkw

(z)

netto

Pow. uytkowa  

budynku

(m 2 )

Cena nieruchomoci

Charakter zabudowy

EL1B/00005164/2

 

 

38/11

39/13

obrb nr 9

 

4639

625

381.482,00

 

 

369.113,00

1.139,69

738,49

750.595,00

Budynki  magazynowe sprzeda w drodze

bezprzetargowej

Osoby , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy  wniosek w terminie do dnia 18.09.2015r.

 

2.

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-08-06

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 138/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk06.08.2015, 14:39 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.