Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > OGŁOSZENIE Nr 12/2015 w sprawie pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558066
  OGŁOSZENIE Nr 12/2015 w sprawie pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

OGOSZENIE  Nr  12/2015

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia  02 listopada 2015r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargw  oraz rokowa  na zbycie nieruchomoci  /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza.

 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na  sprzeda  niej wymienionych nieruchomoci  gruntowych

Pooenie dziaki

Ksiga wieczysta

nr obrbu

Nr ewid. dziaki

pow./m2/

Warto   dziaek

netto  /z/

Cena wywoawcza

netto /z/

Wadium

    /z/

Postpienie /z/  

Przeznaczenie

ul. Bayskiego

EL1B/00021403/8

obr. nr 5

70/10

623

37.449,00

37.449,00

3.800,00

380,00

Sprzeda gruntu pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn 

ul. Bayskiego

EL1B/00021403/8

obr. nr 5

70/9

680

40.875,00

40.875,00

4.100,00

410,00

j.w

ul. Bayskiego

EL1B/00021403/8

obr. nr 5

70/8

737

46.954,00

46.954,00

4.700,00

470,00

j.w

ul. Bayskiego

EL1B/00021403/8

obr. nr 5

70/7

794

50.586,00

50.586,00

5.100,00

510,00

j.w

ul. Bayskiego

EL1B/00021403/8

obr. nr 5

70/6

852

54.281

54.281,00

5.500,00

550,00

j.w

 

1.    Przetarg odbdzie si dnia  10.12.2015r. o godz.  1000 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/.

2.    Wadium naley wpaci do dnia 07.12.2015 r. na rachunek bankowy Urzdu  nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 . Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.

3.    Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si w ciagu 3 -ch dni od dnia rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane ( w pokoju nr 1).

4.    Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci  o miejscu i terminie  zawarcia umowy notarialnej  najpniej w cigu  21 dni od daty rozstrzygnicia  przetargu. Nie stawienie si w terminie  i miejscu  podanym w zawiadomieniu  powoduje  przepadek wadium a przetarg czyni  niebyym.

5.    Nabywca nieruchomoci winien wnie cen nabycia   nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzdu. Do ceny nieruchomoci doliczony bdzie podatek VAT w wysokoci obowizujcej w dniu jej wnoszenia.

6.    Termin zabudowy 5 lat od spisania umowy notarialnej, w przypadku niezabudowania w terminie bd naliczane kary umowne w wysokoci 10% wynegocjowanej ceny za kady rozpoczty rok po terminie zabudowy.

7.    Teren rolny. Nabywca przed pozwoleniem na budow bdzie musia uzyska zezwolenie na wyczenie z produkcji rolnej.

8.    Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.

9.    Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26 tut.  Urzdu , tel. 55-6440110 lub 55-6440112

 

 

 

O G O S Z E N I E

 

 

Na podstawie 12 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz.U.Nr 2014 poz. 1490) informuj, e pierwszy  przetarg ustny nieograniczony  , ogoszony na dzie 10.12.2015r. w Urzdzie Miasta Braniewa na sprzeda nieruchomoci gruntowych , pooonych w Braniewie                 ul. Bayskiego pod zabudow mieszkaniow  zakoczy si wynikiem pozytywnym:

- Dziaka nr 70/10  osoby dopuszczone 4 , cena wywoawcza  37.449z.netto. Cena osignita w przetargu wynosi  45.000z. netto . Nabywca  nieruchomoci  Gontarz Jacek .

- Dziaka nr 70/9  osoby dopuszczone 5 , cena wywoawcza  40.875z.netto. Cena osignita w przetargu wynosi  50.000z. netto . Nabywca  nieruchomoci  Gontarz Jacek .

- Dziaka nr 70/8  osoby dopuszczone 4 , cena wywoawcza  46.954z.netto. Cena osignita w przetargu wynosi  70.000z. netto . Nabywca  nieruchomoci  Gontarz Jacek .

- Dziaka nr 70/7  osoby dopuszczone 7 , cena wywoawcza  50.586z.netto. Cena osignita w przetargu wynosi  73.000z. netto . Nabywca  nieruchomoci  Gontarz Jacek .

- Dziaka nr 70/6  osoby dopuszczone 7 , cena wywoawcza  54.281z.netto. Cena osignita w przetargu wynosi  80.000z. netto . Nabywca  nieruchomoci  Gontarz Jacek .

 

 

 

Braniewo dnia 10.12.2015r.

 

 lp.zacznik:
1położenie działek przy ul.Bażyńskiego.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-12-10

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE Nr 12/2015 w sprawie pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk10.12.2015, 15:16 CETwyniki przetargu
Anna Kroczyk16.11.2015, 10:02 CETuzupelnienie o załącznik
Anna Kroczyk03.11.2015, 09:34 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.