Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 7/2015 z 16 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560423
  Zarządzenie Nr 7/2015 z 16 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu

 

ZARZDZENIE NR 7/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 16 stycznia 2015 roku


w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pn. zm.) i art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z pn. zm.) zarzdzam co nastpuje:


1


Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu stanowicy zacznik do niniejszego zarzdzenia.


2


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.lp.zacznik:
1załącznik do zarządzenia 7_2015.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Dariusz Matczukdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-01-16

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 7/2015 z 16 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk16.01.2015, 12:09 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.