Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Wyniki przetargu z dnia 20.03.2014r. - Ogłoszenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 lutego 2014r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Olimpijskiej - I Przetarg. Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477757
  Wyniki przetargu z dnia 20.03.2014r. - Ogłoszenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 lutego 2014r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Olimpijskiej - I Przetarg.

OGOSZENIE

 

 

 

Na podstawie 12 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz.U.Nr 207 poz. 2108- z pn.zm.)  informuj , e drugi przetarg ustny nieograniczony  , ogoszony na dzie 09.08.2013r. w Urzdzie Miasta Braniewa na  sprzeda nieruchomoci gruntowych  dziaki nr 200/25 , 200/24, 200/29 , 200/30, 200/200/32, 200/47 , 200/33 , 200/44 , 200/35 , 200/45, 200/36 , 200/37 , 200/41 , 200/39 , 200/16  w obrbie nr  5,  pooonej w  Braniewie   przy ul.Olimpijskiej , przetarg zakoczy si wynikiem  negatywnym .    

Do przetargu nie  przystpi aden oferent.

 

 

 

 

Braniewo dnia 20.03.2014r.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-03-20

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wyniki przetargu z dnia 20.03.2014r. - Ogłoszenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 lutego 2014r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Olimpijskiej - I Przetarg.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.04.2014, 23:22 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.