Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > OGŁOSZENIE Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02.02.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Królewieckiej – II Przetarg Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539269
  OGŁOSZENIE Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02.02.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Królewieckiej – II Przetarg

 

OGOSZENIE Nr 2/2015

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02.02.2015r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza.


DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzeda niej wyszczeglnionych nieruchomoci gruntowych

Pooenie dziaki

Ksiga wieczysta

obrb nr

Nr ewid.

dziaki


Powierzchnia dziaki

/m2/

Cena wywoawcza

netto

/z/

Wadium

/z/

Postpienie /z/

Przeznaczenie

Krlewiecka

EL1B/00005019/1

Obr. nr 1

16/10


3439


515.850,00

52.000,00

5.160,00


Dziaka pod zabudow usugowo-gospodarcz, sprzeda w drodze przetargu


  1. Przetarg odbdzie si dnia 16.04.2015 r. o godz.1100 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/

  2. Wadium naley wpaci do dnia 13.04.2015r. na rachunek bankowy Urzdu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 . Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.

  3. Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si w ciagu 3-ch dni od dnia rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane ( w pokoju nr 1).

  4. Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpniej w cigu 21 dni od daty rozstrzygnicia przetargu. Nie stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyym.

  5. Nabywca nieruchomoci winien wnie cen sprzeday nieruchomoci jednorazowo nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej. Do ceny nieruchomoci doliczony bdzie podatek VAT w wysokoci obowizujcej w dniu jej wnoszenia.

  6. Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.

  7. Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26 tut. Urzdu , tel. 55-6440110 lub 55-6440112

 

 

 

 

O G O S Z E N I E

 

 

 

Na podstawie 12 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz.U.Nr 207 poz. 2108z pn.zm.) informuj, e zostaje odwoany  drugi przetarg ustny nieograniczony,  ogoszony na dzie 16.04.2015r. w Urzdzie Miasta Braniewa na  sprzeda nieruchomoci gruntowej  dziaki nr 16/10  w obrbie nr 1,  pooonej w Braniewie  przy ul. Krlewieckiej.

 

 

 

 

 

 

Braniewo dnia 24.03.2015r.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-24

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02.02.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Królewieckiej – II Przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk24.03.2015, 14:17 CETodwołanie przetargu
Anna Kroczyk04.02.2015, 12:48 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.