Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Ogłoszenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22.04.2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Olimpijskiej – II przetarg Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503481
  Ogłoszenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22.04.2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Olimpijskiej – II przetarg


O G O S Z E N I E Nr 8/2014

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22.04.2014r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzeda niej wymienionych nieruchomoci gruntowych

Pooenie dziaki

Ksiga wieczysta

obrb nr

Nr ewid. dziaki

powierzchnia

Warto dziaek

netto

/z/

Cena wywoawcza

netto

/z/

Wadium

/z/

Postpienie /z/

Przeznaczenie

ul.Olimpijska

EL1B/0007287/4

obr.nr 5

200/25

1132m2

67.920,-

67.920,-

6.800,-

680,-

Sprzeda gruntu pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn

ul.Olimpijska

EL1B/0007287/4

obr.nr 5

200/24

1237m2


74.220,-

74.220,-

7.400,-

750,-

j.w

ul.Olimpijska

EL1B/0007287/4

Obr nr 5

200/29

1009m2

60.540,-

60.540,-

6.100,-

610,-

j.w

ul.Olimpijska

EL1B/0007287/4

obr.nr 5

200/30

1014 m2

60.840,-

60.840,-

6.100,-

610,-

j.w

ul.Olimpijska

EL1B/0007287/4

obr.nr 5

200/32,200/47

1098

65.880,-

65.880,-

6.600,-

660,-

j.w

ul.Olimpijska

EL1B/0007287/4

obr.nr 5

200/33

1073

64.380,-

64.380,-

6.400,-

640,-

j.w

ul.Olimpijska

EL1B/0007287/4

obr.nr 5

200/44,200/35

1243

74.580,-

74.580,-

7.500,-

750,-

j.w

ul.Olimpijska

EL1B/0007287/4

obr.nr 5

200/43,200/36,

200/37

1429

85.500,-

85.500,-

8.600,-

860,-

j.w

ul.Olimpijska

EL1B/0007287/4

obr.nr 5

200/41

1174

70.440,-

70.440,-

7.000,-

700,-

j.w

ul.Olimpijska

EL1B/0007287/4

obr.nr 5

200/39,200/16

1198

71.880,-

71.880,-

7.200,-

720,-

j.w


  1. Przetarg odbdzie si dnia 23.05.2014r. o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/

  2. Wadium naley wpaci do dnia 20.05.2014r. na rachunek bankowy Urzdu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 . Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.

  3. Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si w cigu 3 -ch dni od dnia rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane ( w pokoju nr 1).

  4. Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpniej w cigu 21 dni od daty rozstrzygnicia przetargu. Nie stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyym.

  5. Nabywca nieruchomoci winien wnie cen nabycia nieruchomoci gruntowej nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzdu. Do ceny nieruchomoci doliczony bdzie podatek VAT w wysokoci obowizujcej w dniu jej wnoszenia.

  6. Na terenie brak jest urzdzonej drogi dojazdowej.

  7. Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.

  8. Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26 tut. Urzdu , tel. 55-6440110

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-04-22

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22.04.2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Olimpijskiej – II przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk22.04.2014, 12:11 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.