Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539388
  Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

ZARZDZENIE NR 89/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 22 lipca 2014 roku

 

 

w sprawie:ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday  w drodze przetargu.

 

      Na podstawie przepisu  art.30  ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym   (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pn. zm.) oraz art.11  ust.1 i art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. Nr 659 poz. 651 z pniejszymi zmianam Zarzdzenie Nr 89/2014  Burmistrza Miasta Braniewa  z dnia   22 lipca 2014r.  w  sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych  przeznaczonych do sprzeday w drodze  przetargu.i) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz.677) zarzdza si co nastpuje:

 

1

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci gruntowych niezabudowanych, pooonych w Braniewie  , przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu:

Pooenie

nieruchomoci

 

Nr  KW

Nr dziaki

Obr.

 

Pow. dziaki (m2)

 Cena gruntu

netto  (z)

Przeznaczenie

ul. Krlewiecka

 

EL1B/00005019/1

16/10

1

3439

705.992

Dziaka pod zabudow usogowo-gospodarcz   w drodze przetargu

 

 

Osoby , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia 04.09.2014r.

 

2

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-07-22

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
31.07.2014, 13:49 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.