Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 156/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539377
  ZARZĄDZENIE NR 156/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 ZARZDZENIE  NR 156/2015

Burmistrza  Miasta  Braniewa

z dnia  25 sierpnia   2015 roku

 

 

w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci  gruntowych przeznaczonych do sprzeday  w drodze przetargu.

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35  ust.2 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 782 ) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co    nastpuje : 

 

                                                                           1 .

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci  gruntowych przeznaczonych do sprzeday  w drodze przetargu : nieruchomo  pooonej w Braniewie przy ul. 9 Maja

Nr

KW

Nr dziaki

Obrb nr

Pow. dziaki

(m2)

Cena gruntu

netto  (z)

 

Przeznaczenie

EL1B/00012262/1

152/2

2

1391

65.405,00

Sprzeda w drodze przetargu pod

zabudow mieszkaniow .

Na nieruchomoci gruntowej moe  znajdowa si  grunt sabonony (wymagane  badania  gruntu)

 

Osoby , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia  9.10.2015r.

 

                                                                   2.

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z  dniem podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-08-26

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 156/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk27.08.2015, 08:18 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.