Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 03 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu. Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486202
  Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 03 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu.

ZARZDZENIE NR 83/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 03 lipca 2014 roku

w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z

2013 r. poz. 594 z pn. zm.) i art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o

gospodarce nieruchomociami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z pn. zm.) zarzdzam co nastpuje:

1

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez

przetargu stanowicy zacznik do niniejszego zarzdzenia.

2

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.lp.zacznik:
1załącznik do zarządzenia 83_2014.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Dariusz Matczukdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-07-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 03 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.07.2014, 09:46 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.