Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > PROTOKÓŁ Nr 1/2015 z dnia 1 grudnia 2015r w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Braniewa nieruchomości Skarbu Państwa Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539174
  PROTOKÓŁ Nr 1/2015 z dnia 1 grudnia 2015r w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Braniewa nieruchomości Skarbu Państwa

 

PROTOKӣ Nr 1/2015

z dnia 1 grudnia 2015r

w sprawie przejcia na wasno gminy Miasta Braniewo nieruchomoci Skarbu Pastwa


Sporzdzony na podstawie art 17 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r – Przepisy wprowadzajce umow o samorzdzie terytorialnym i ustaw o pracownikach samorzdowych (Dz.U. Z 1990 r Nr 32 poz.191 z pn.zmianami ) oraz zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 218/15 z dnia 27 listopada 2015r w sprawie przejcia na wasno gminy Miasta Braniewo nieruchomoci bdcej wasnoci Skarbu Pastwa w gospodarowaniu Starosty Braniewskiego


- nr 8/16 o powierzchni 0,3524 ha


Nieruchomo opisana powyej w ewidencji gruntw figuruje jako teren zabudowany rodzaj zabudowy - inny.


Przedmiotowa dziaka w Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania m. Braniewo uchwalonym uchwa Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXXII/198/01 z dnia 26.09.2001r, ley na terenie zainwestowanym .


Pismem z dnia 09.10.2015r Starosta Braniewski wyrazi pozytywn opini w sprawie przejcia przez Gmin Miasta Braniewo wasnoci nieruchomoci w drodze komunalizacji.


Do zada wasnych gminy nale , zgodnie z art.7 ust.1 pkt 6a) i pkt 8) sprawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastpczej oraz edukacji publicznej. Dziaka nr 8/16 pooona w obrbie nr 12 miasta Braniewa jest zabudowana budynkiem w ktrym funkcjonuje przedszkole.


Przejcie dziaki na mienie Gminy ureguluje stan prawny nieruchomo i umoliwi dalsze funkcjonowanie przedszkola a w przyszoci pozwoli na utworzenie placwki opieki nad dziemi do lat 3 ( obka).


Niniejszy protok podlega wyoeniu do publicznego wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa przy ul. Kociuszki 111 (pokj nr 26) na okres 30 dni od dnia 02.12.2015r do dnia 02.01.2016r

Tre protokou podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.braniewo.pl oraz na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu Miasta Braniewo.


W terminie wyej ustalonym osoba, ktrej interes prawny dotyczy ustale zawartych w w/w protokole moe skada zastrzeenia do Burmistrza Miasta Braniewa.


osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-12-04

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „PROTOKÓŁ Nr 1/2015 z dnia 1 grudnia 2015r w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Braniewa nieruchomości Skarbu Państwa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk04.12.2015, 14:29 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.