Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie NR 59/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad dzierżawy gruntów na których osoba fizyczna lub prawna wybudowała m.in. urządzenia telekomunikacyjne lub służące przesyłowi płynów, wo Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558020
  Zarządzenie NR 59/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad dzierżawy gruntów na których osoba fizyczna lub prawna wybudowała m.in. urządzenia telekomunikacyjne lub służące przesyłowi płynów, wo

Zarzdzenie NR 59/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 28 kwietnia 2014r .

 

w sprawie okrelenia zasad dzierawy gruntw na ktrych osoba fizyczna lub prawna wybudowaa m.in. urzdzenia telekomunikacyjne lub suce przesyowi pynw, wody, energii elektrycznej, cieplnej

 

 

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U z 2013 roku , poz.594 z pn.zmianami) w zwizku z  1  uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXXIV/236/14 z dnia 25 marca 2014 r   w sprawie zmiany uchway numer IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie okrelania zasad nabywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony  ( Dz.Urz. Wojewdztwa Warmisko Mazurskiego z 2014 r poz.1457 ) zarzdzam co nastpuje:

 

1.

 

1. Postanawia si ustali okres zawierania umw dzierawy na czas nieoznaczony;

2. Czynsz dzierawny, za dysponowanie gruntem, ktrego wysoko ustala rzeczoznawca, patny jest jednorazowo;

4. Koszty okrelenia wysokoci czynszu pokrywa Dzierawca

 

2.

 

Opat o ktrych mowa w 1 ust.2 nie stosuje si w przypadku gdy stron umowy jest jednostka samorzdu terytorialnego.

 

3.

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-04-29

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie NR 59/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad dzierżawy gruntów na których osoba fizyczna lub prawna wybudowała m.in. urządzenia telekomunikacyjne lub służące przesyłowi płynów, wo”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk29.04.2014, 15:13 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.