Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie NR 165 /2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558124
  Zarządzenie NR 165 /2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek

 

Zarzdzenie NR 165 /2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 17 grudnia 2014 r.


w sprawie ustalenia minimalnych wysokoci stawek czynszu dzierawnego i minimalnych wysokoci kwot czynszu dzierawnego z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych oraz ustalenia zakresw zmian wysokoci stawek czynszu dzierawnego z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych wydzierawionych w drodze przetargu obowizujcych w 2015 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pn. zm.) zarzdzam co nastpuje:


1.


Wysoko minimalnej stawki czynszu, z tytuu dzierawy nieruchomoci, stanowicej wasno Gminy Miasta Braniewa w Braniewie, uzalenia si od pooenia nieruchomoci, w okrelonych miejscach miasta Braniewa i od sposobu wykorzystywania nieruchomoci lub od sposobu wykorzystywania nieruchomoci.


2.


Minimalne stawki czynszu dzierawnego z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych obowizujce w 2015 r. s wiksze o 2 % od minimalnych stawek czynszu dzierawnego obowizujcych w 2014 r. i zostay okrelone w zaczniku do zarzdzenia.


3.


Stawki czynszu dzierawnego z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych wydzierawionych w drodze przetargu nie ulegaj zmianie jeeli s wiksze co najmniej o 50 % od odpowiadajcych im, ze wzgldu na sposb wykorzystywania nieruchomoci, stawkom minimalnym czynszu dzierawnego obowizujcym w 2015 r.


4.


W przypadku wydzierawienia gruntu na cele inne ni wymienione, w zaczniku do niniejszego zarzdzenia, stawki czynszu mog by uzgodnione midzy stronami w drodze negocjacji.


5.


W przypadku nie opuszczenia nieruchomoci po wyganiciu lub rozwizaniu umowy dzierawy naliczane bdzie opata z tytuu bezumownego korzystania z nieruchomoci w wysokoci 2 krotnoci czynszu wynikajcego z dotychczasowej umowy lub obowizujcych stawek.


6.


Powierzchni wydzierawionego gruntu zaokrgla si w gr do penego metra.


7.


Traci moc zarzdzenie Burmistrza Miasta Braniewa nr 2/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokoci stawek czynszu netto z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych.


8.


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania, z moc obowizywania od 01 stycznia 2015 r.lp.zacznik:
1załącznik do zarządzenia 165_2014.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Dariusz Matczukdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-12-22

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie NR 165 /2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk22.12.2014, 14:35 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.