Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Wyniki przetargu z dnia 28.08.2014r. – ogłoszenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Morska nr 24/2 – I przetarg Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505073
  Wyniki przetargu z dnia 28.08.2014r. – ogłoszenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Morska nr 24/2 – I przetarg

Wyniki przetargu z dnia 28.08.2014r. – ogoszenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie sprzeday nieruchomoci gruntowych przy ul. Morska nr 24/2 – I przetarg

 

 

O G O S Z E N I E

 

 

Na podstawie 12 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz.U. Nr 207 poz. 2108z pn.zm.) informuj, e pierwszy przetarg ustny nieograniczony,  ogoszony na dzie 28.08.2014r. w Urzdzie Miasta Braniewa na sprzeda lokalu mieszkalnego, pooonego w Braniewie przy ul. Morska nr 24/2 i oddania w uytkowanie wieczyste udziau w gruncie, dziaka nr 181/9 w obrbie nr 4, przetarg zakoczy si wynikiem negatywnym .   

Do przetargu nie przystpi aden oferent.

 

 

 

 

 

 

Braniewo dnia 28.08.2014r.

 

 

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-08-28

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wyniki przetargu z dnia 28.08.2014r. – ogłoszenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Morska nr 24/2 – I przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk28.08.2014, 12:44 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.