Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > OGŁOSZENIE Nr 4/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25.05.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Kościuszki nr 100C/1 – I Przetarg Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486214
  OGŁOSZENIE Nr 4/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25.05.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Kościuszki nr 100C/1 – I Przetarg

OGOSZENIE  Nr 4/2015

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25.05.2015r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargw  oraz rokowa  na zbycie nieruchomoci  /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza.

 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na  sprzeda  niej wymienionych nieruchomoci lokalowych oraz  oddania w uytkowanie wieczyste gruntu

Pooenie dziaki

Ksiga wieczysta

obrb nr

Nr ewid.

dz.

 

Powierzchnia  i udziau  w dziace

 /m2/

Warto udziau  w dziace

netto

   /z/

Warto lokalu netto

Cena

wywoawcza

netto

 /z/

Wadium

    /z/

Postpienie /z/  

Przeznaczenie

ul.Kociuszki 100C/1

EL1B/00027994/9

Obr. nr 9

EL1B/00032455/7

Obr. nr 9

29/17

 

 

29/18

 

3243/10000

287

 

1/8

6666

9.308,00

 

 

6.514,00

142.321,00

158.143,00

15.820,00

1.590,00

Sprzeda lokalu  uytkowego  o pow. uytkowej   224,64m2,  oddanie w  uytkowanie wieczyste udziau w gruncie .

1.     Przetarg odbdzie si dnia  30.06.2015r. o godz.  1200 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/.

2.     Wadium naley wpaci do dnia 26.06.2015 r. na rachunek bankowy Urzdu  nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 .

3.     Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si w ciagu 3 -ch dni od dnia rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane ( w pokoju nr 1).

4.     Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci  o miejscu i terminie  zawarcia umowy notarialnej  najpniej w cigu  21 dni od daty rozstrzygnicia  przetargu. Nie stawienie si w terminie  i miejscu  podanym w zawiadomieniu  powoduje  przepadek wadium a przetarg czyni  niebyym.

5.     Nabywca nieruchomoci winien wnie cen nabycia  lokalu nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy  Urzdu.

6.     Opat roczn za uytkowanie wieczyste ustali si w  wysokoci  3% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto , natomiast pierwsza opata stanowi bdzie 25%  ustalonej w przetargu ceny  gruntu netto . Do opaty rocznej i I opaty za wieczyste uytkowanie gruntu doliczony bdzie podatek VAT zgodnie z obowizujcymi przepisami. Opat roczn wnosi si przez cay okres uytkowania wieczystego w terminie do 31 marca kadego roku. Wysoko opaty rocznej moe by aktualizowana  zgodnie z obowizujcymi przepisami.

7.     Nabywca nieruchomoci winien wnie pierwsz opat jednorazowo nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8.     Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.

9.     Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26 tut.  Urzdu , tel. 55-6440110 lub 55-6440112

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-05-26

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE Nr 4/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25.05.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Kościuszki nr 100C/1 – I Przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk26.05.2015, 13:30 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.