Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 73/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505014
  ZARZĄDZENIE NR 73/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

  ZARZDZENIE NR 73/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

 z dnia  10 czerwca 2014 roku

 

 

 

w sprawie:ogoszenia wykazu nieruchomoci  przeznaczonych do sprzeday   w drodze bezprzetargowej.

 

         Na podstawie przepisu  art.30  ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz. 594 - z pn. zm. ) oraz  art. 11  ust.1, art. 34 ust. 6a, 6b i art 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr  102 poz. 651 Nr z pn. zm.) w zwizku z 1  uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, zarzdza si co nastpuje:

 

1

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej nieruchomoci  pooonych w Braniewie  przy ul. Krlewiecka w obrbie nr 3 :               

 

Nr dziaki

 Pow. dziaki (m2)

Nr

KW

 Cena gruntu

netto(z)

Cena budynku

 (z)

Cena nieruchomoci

/z/

Przeznaczenie

15/13

 

19

 

EL1B/00015634/1

4.750,00

9.000,00

13.750,00

Dziaka zabudowana budynkiem garaowym o pow. uyt. 16,50m2

                                                               

1.     Sprzeda  budynku garaowego dla najemcy w drodze bezprzetargowej .

2.     Osobom, ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie  art.34 ust. 1 pkt. 1 i 2  lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia 25.07.2014r.

 

 

  2

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-06-12

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 73/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
12.06.2014, 23:43 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.