Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 102/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486213
  ZARZĄDZENIE NR 102/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 ZARZDZENIE  NR  102/2015

 Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia  25 maja  2015 roku

 

 

w  sprawie nie wykonania  prawa pierwokupu nieruchomoci

 

      Na podstawie przepisu  art.30  ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.  poz 594 z pniejszymi zmianami ) oraz art. 110 ust.2 i art. 109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pniejszymi zmianami)  zarzdza si  co nastpuje:

 

  1 .

 

Gmina Miasta Braniewa nie wykona prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomoci gruntowej pooonej w Braniewie przy ul. Olimpijskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym 200/31 o powierzchni 0,1077 ha w obrbie 5 , dla ktrych Sd Rejonowy w Braniewie prowadzi ksig wieczyst oznaczon numerem EL1B/00036684/9, w odniesieniu do ktrej zostaa sporzdzona warunkowa umowa sprzeday prawa uytkowania wieczystego gruntu z dnia 18-05-2015r. w Kancelarii Notarialnej w  Braniewie pod numerem Repertorium  A numer  1277/2015 . 

 

  2

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z  dniem podjcia.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-05-26

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 102/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk26.05.2015, 13:31 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.