Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Ogłoszenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4.06.2014r. w sprawie sprzedarzy nieruchomości gruntowych przy ul. 9 Maja - I Przetarg Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503406
  Ogłoszenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4.06.2014r. w sprawie sprzedarzy nieruchomości gruntowych przy ul. 9 Maja - I Przetarg

O G O S Z E N I E  Nr 10/2014

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia  4.06.2014r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargw  oraz rokowa  na zbycie nieruchomoci  /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza  

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na  sprzeda  niej wymienionych nieruchomoci  gruntowych

Pooenie dziaki

Ksiga wieczysta

obrb nr

Nr ewid. dziaki

powierzchnia

Warto   dziaek

netto

   /z/

Cena wywoawcza

netto

 /z/

Wadium

    /z/

Postpienie /z/  

Przeznaczenie

ul. 9 Maja

EL1B/000538/9

obr. nr 2

97/7

788m2

97/10- udz.1/8

2352m2

54.575,-

54.575,-

5.000,-

550,-

Sprzeda gruntu pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn  z udziaem  1/8 w drodze

ul. 9 Maja

EL1B/000538/9

obr. nr 2

97/8

794m2

97/10- udz.1/8

2352m2

54.897,-

54.897,-

5.100,-

550

j.w

ul. 9 Maja  

EL1B/000538/9

obr. nr 2

97/9

793m2

97/10- udz.1/8

2352m2

54.843,-

54.843,-

5.200,-

550,-

j.w

ul. 9 Maja

EL1B/000538/9

obr. nr 2

97/11

1143m2

97/10- udz.1/8

2352m2

73.631,-

73.631,-

7.300,-

740,-

j.w

ul. 9 Maja

EL1B/000538/9

obr. nr 2

97/13

1158

97/10- udz.1/8

2352m2

74.436-

74.436,-

7.400,-

750,-

j.w

ul. 9 Maja

EL1B/000538/9

obr. nr 2

97/15

1156

97/10- udz.1/8

2352m2

74.329,-

74.329,-

7.300,-

750,-

j.w

ul. 9 Maja

EL1B/000538/9

obr. nr 2

97/17

1153

97/10- udz.1/8

2352m2

74.168,-

74.168,-

7.200,-

750,-

j.w

ul. 9 Maja

EL1B/000538/9

obr. nr 2

97/19

1112

97/10- udz.1/8

2352m2

71.967,-

71.967,-

7.000,-

720,-

j.w

 

1. Przetarg odbdzie si dnia 08.07.2014r. o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/

2.Wadium naley wpaci do dnia 04.07.2014r. na rachunek bankowy Urzdu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040                                                                                                                                       Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.

3. Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si  w cigu 3 -ch dni od dnia rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane        (w pokoju nr 1).

4. Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej  najpniej w cigu 21 dni od daty  rozstrzygnicia przetargu. Nie stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium  a przetarg czyni niebyym.

5. Nabywca nieruchomoci winien wnie cen nabycia nieruchomoci gruntowej nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy  Urzdu. Do ceny nieruchomoci doliczony bdzie podatek VAT w wysokoci obowizujcej w dniu jej wnoszenia.

6. Na terenie brak jest urzdzonej drogi dojazdowej.

7. Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.

8. Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26  tut.  Urzdu , tel. 55-6440110  lub 55-6440112 .

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-06-04

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4.06.2014r. w sprawie sprzedarzy nieruchomości gruntowych przy ul. 9 Maja - I Przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
12.06.2014, 23:40 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.