Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 139/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558058
  ZARZĄDZENIE NR 139/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu

ZARZDZENIE   NR 139/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia  6 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie:ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday oraz oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.

 

      Na podstawie przepisu  art.30  ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym   (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pn. zm.) oraz art.11  ust.1 i art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.  Poz. 782) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz.677) zarzdza si co nastpuje:

1

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci gruntowych niezabudowanych, pooonych w Braniewie przy ul. Armii Krajowej w obrbie nr 3 , przeznaczonych do sprzeday oraz oddania w uytkowanie wieczyste  gruntu w drodze przetargu:

Nr  KW

Nr dziaki

 

Pow. dziaki (m2)

Warto gruntu

netto

 (z)

Opata roczna

(1%)

netto  (z)

I opata

(15%)

netto

(z.)

Przeznaczenie

EL1B/00007148/8

 

303/2

303/3

303/4

984

359

418

167.313,00

    -

      -

Dziaki  jako  jedna nieruchomo gruntowa pod zabudow mieszkaniow wielorodzinn   w drodze przetargu,udzia  3/8 w drodze

EL1B/00033686/2

 

 

303/5

udz. 3/8 z

1679

 

37.135,00

udz. 3/8

371,35

5.570,25

 Udzia  3/8 w drodze   uytkowanie wieczyste   gruntu     

Osoby , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia  18.09.2015r.

 

2

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-08-06

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 139/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk06.08.2015, 14:41 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.