Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie NR 58/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558023
  Zarządzenie NR 58/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

 

Zarzdzenie NR 58/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 28 kwietnia 2014 r .


w sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2013 roku poz.594 z pn.zmianami), art. 11 ust.1 i art.32 ust.1, art.35 oraz art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z pn.zmianami ) zarzdzam co nastpuje


1.


Postanawia si sprzeda w drodze bezprzetargowej, na rzecz uytkownika wieczystego nieruchomo gruntow , zabudowan , pooon w Braniewie w obrbie nr 3, przy ul. Kociuszki :

Nr KW

Nr dziaki

Pow.(ha)

Cena nalena za sprzeda

EL1B/00036217/5

136/46

0,0028

    2.713,-


2.


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-04-29

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie NR 58/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk29.04.2014, 15:12 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.