Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505164
  Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu

ZARZDZENIE Nr 215 / 2015
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) w zwizku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 1515) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. z 2011 r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz. 677) zarzdzam co nastpuje:

1.

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu, stanowicy zacznik do niniejszego zarzdzenia.

2.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.lp.zacznik:
1Załącznik do zarządzenia Nr 215-2015.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Grzegorz Knopdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-11-23

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.11.2015, 11:56 CET
23.11.2015, 11:55 CET

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.