Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Ogłoszenie - wyniki przetargu Nr 8/2015 Burmistrz Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszki 100C/I - II przetarg Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539295
  Ogłoszenie - wyniki przetargu Nr 8/2015 Burmistrz Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszki 100C/I - II przetarg

Braniewo dnia 01.10.2015r.

 

O G O S Z E N I E

 

Na podstawie § 12 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz.U.Nr 207 poz. 2108z pón.zm.) informuj, e drugi  przetarg ustny nieograniczony,  ogoszony na dzie 01.10.2015r. w Urzdzie Miasta Braniewa na sprzeda lokalu uytkowego, pooonego w Braniewie przy ul. Kociuszki nr 100C/1 i oddania w uytkowanie wieczyste udziau w gruncie, dziaka nr  29/17, 29/18 w obrbie nr 9,  zakoczy si wynikiem  negatywnym .   

Do przetargu nie  przystpi aden oferent.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-10-01

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie - wyniki przetargu Nr 8/2015 Burmistrz Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszki 100C/I - II przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
01.10.2015, 14:43 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.