Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie 178/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 21.09.2015r w sprawie zamiany nieruchomości Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503432
  Zarządzenie 178/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 21.09.2015r w sprawie zamiany nieruchomości

Zarzdzenie 178/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 21.09.2015r

w sprawie zamiany nieruchomoci

 

            Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (t. j.Dz.U. z 2013r poz.594 z pn.zmianami) i art.15 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U.z 2015r poz.782  oraz 4 ust.4 zacznika do uchway Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01.02.2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony postanawiam:

 

1.

1. dokona zamiany prawa wasnoci nieruchomoci, oznaczonej jako dziaka nr 16/13 pooonej w Braniewie w obrbie nr 7 o powierzchni 64 m2, niezabudowanej, dla ktrej prowadzona jest w Wydziale Ksig Wieczystych Sadu Rejonowego w Braniewie ksiga wieczysta nr EL1B/00020491/4 o wartoci 4.618 z netto ( sownie: cztery tysice szeset osiemnacie zotych). Ktrej wacicielem jest Gmina Miasta Braniewa,

na

prawo wasnoci nieruchomoci, oznaczonej jako dziaka nr 43/2, pooonej w Braniewie w obrbie nr 7 o powierzchni 0,0045 ha, niezabudowanej, dla ktrej prowadzona jest w Wydziale Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Braniewie ksiga wieczysta nr EL1B/00005510/3, o wartoci 3.250 z netto ( sownie: trzy tysice dwiecie pidziesit zotych), ktrej wacicielem jest osoba fizyczna.

2. Zamiana nastpuje z dopat rwn rnicy wartoci zamienianych nieruchomoci.

 

2.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem  podjcia.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-09-23

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie 178/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 21.09.2015r w sprawie zamiany nieruchomości”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk23.09.2015, 10:34 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.