Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Ogłoszenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22.04.2014r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niżej wyszczególnionych nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Błotna - II przetarg. Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539169
  Ogłoszenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22.04.2014r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niżej wyszczególnionych nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Błotna - II przetarg.

O G O S Z E N I E  Nr 7/2014

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22.04.2014r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargw  oraz rokowa  na zbycie nieruchomoci  /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza  

 

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w uytkowanie wieczyste niej wyszczeglnionych nieruchomoci gruntowych , pooonych  ul. Botna

Nr

ewid.

dziaki

Powierzchnia   dziaki

 /m2/

Ksiga wieczysta

obrb nr

 

Warto dziaki

/z/

Cena wywoawcza

netto

 /z/

Wadium

    /z/

 Postpienie /z/  

Przeznaczenie

Pooenie

300/8

616

EL1B/00006819/6

Obr. nr 3

 

92.400,00

92.400,00

9.300,00

1.000,00

 

Dziaka pod zabudow  wielorodzinn  sprzeda  w drodze przetargu , pooonych przy           ul. Botnej

300/7

778

EL1B/00006819/6

Obr. nr 3

116.700,00

116.700,00

11.700,00

1.200,00

       -    ''     -

 

 

  1. Przetarg odbdzie si dnia  23.05.2014 r. o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/
  2. Wadium naley wpaci do dnia 20.05.2014r.  na rachunek bankowy  Urzdu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 . Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.
  3. Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si  w ciagu 3 -ch dni od dnia   rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane ( w pokoju nr 1).
  4. Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpniej w cigu 21 dni od daty  rozstrzygnicia przetargu. Nie  stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium  a przetarg czyni niebyym.
  5. Opat roczn za uytkowanie wieczyste ustali si w wysokoci 1% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto, natomiast pierwsza opata stanowi bdzie 15%  ustalonej w przetargu ceny  gruntu netto . Do opaty rocznej i I opaty za wieczyste uytkowanie gruntu doliczony bdzie podatek VAT zgodnie z obowizujcymi przepisami. Opat roczn wnosi si przez cay okres uytkowania wieczystego w terminie do 31 marca kadego roku. Wysoko opaty rocznej  moe by aktualizowana  zgodnie z obowizujcymi przepisami.
  6. Nabywca nieruchomoci winien wnie pierwsz opat  jednorazowo nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej.
  7. Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.
  8. Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26 tut.  Urzdu , tel. 55-6440110 lub 55-6440112
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-04-22

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22.04.2014r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niżej wyszczególnionych nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Błotna - II przetarg.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.04.2014, 14:03 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.