Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 218/15 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Braniewa nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505030
  Zarządzenie Nr 218/15 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Braniewa nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa

Zarzdzenie Nr 218/15

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 27 listopada 2015r.

 

 

w sprawie przejcia przez Gmin Miasta Braniewa nieruchomoci bdcej wasnoci Skarbu Pastwa

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U z 2015r. Poz.1515 ) oraz 4 ust.1 i 2 zacznika uchway Nr IV/21/11 z dnia 01.02.2011r Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U.z 2011r Nr 40 poz.677) postanawiam:

 

1.

Wystpi z wnioskiem o komunalizacj i przejcie na mienie Gminy  Miasta Braniewa prawa wasnoci nieruchomoci, stanowicej wasno Skarbu Pastwa,  zabudowanej , pooonej w Braniewie przy ul. Sucharskiego 19, w obrbie nr 12, oznaczonej jako dziaka nr 8/16 o powierzchni 0,3524 ha, dla ktrej Sd Rejonowy w Braniewie prowadzi ksig wieczyst nr EL1B/00039754/2.

 

2.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania .

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-12-04

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 218/15 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Braniewa nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk04.12.2015, 14:30 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.