Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie NR 39 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 06 marca 2015r.w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486257
  Zarządzenie NR 39 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 06 marca 2015r.w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

 

Zarzdzenie NR 39

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 06 marca 2015 r.

w sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U z 2013 roku , poz.594 z pn.zmianami), art. 11 ust.1 i art.32 ust.1, art.35 oraz art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.518 z pn.zmianami ) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXIX/155/05 z 15 czerwca 2005 r (Dz.Urz.z 2005 r Nr 100 poz.1328) zarzdzam co nastpuje


1.


Postanawia si sprzeda w drodze bezprzetargowej, na rzecz uytkownika wieczystego nieruchomo gruntow , zabudowan budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, pooon w Braniewie w obrbie nr 3, przy ul. Botnej:

Nr KW

Nr dziaki

Pow.(ha)

Cena nalena za sprzeda

Wysoko bonifikaty od ceny nalenej za sprzeda

EL1B/00038646/5

300/4

0,0893

6.288,-

95%


2.


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-09

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie NR 39 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 06 marca 2015r.w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk09.03.2015, 11:21 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.