Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Wyniki przetargu z dnia 20.03.2014r. - Ogłoszenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 lutego 2014r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Błotnej - I Przetarg. Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503463
  Wyniki przetargu z dnia 20.03.2014r. - Ogłoszenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 lutego 2014r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Błotnej - I Przetarg.

OGOSZENIE

 

 

Na podstawie 12 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz.U.Nr 207 poz. 2108- z pn.zm.)  informuj , e pierwszy przetarg ustny nieograniczony, ogoszony na dzie 20.03.2013r. w Urzdzie Miasta Braniewa na oddanie w uytkowanie wieczyste  nieruchomoci gruntowych  dziaki nr  300/8, 300/7 , 300/6 , udzia 1/5 w dziace nr 300/2,   w obrbie nr  3  ,  pooonej w Braniewie przy ul.Botnej,  zakoczy si wynikiem pozytywnym  -  dla dziaki nr 300/6 , osoby dopuszczone 1,

cena wywoawcza 124.418z.netto.

Cena osignita w przetargu wynosi  125.718z. netto .

  Nabywca  nieruchomoci  Gorgo Pawe i Gorgo Magda

Na pozostae dziaki w.w przetarg zakoczy si wynikiem  negatywnym .    

Do przetargu nie  przystpi aden oferent.

 

 

 

 

 

 

Braniewo dnia 20.03.2014r.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-03-20

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wyniki przetargu z dnia 20.03.2014r. - Ogłoszenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 lutego 2014r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Błotnej - I Przetarg.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.04.2014, 23:33 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.