Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > OGŁOSZENIE NR 3/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02.02.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej przy ul. 9 Maja nr 80/6 – II Przetarg Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558108
  OGŁOSZENIE NR 3/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02.02.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej przy ul. 9 Maja nr 80/6 – II Przetarg

 

OGOSZENIE NR 3/2015

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02.02.2015r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzeda niej wyszczeglnionych nieruchomoci lokalowych oraz oddanie w uytkowanie wieczyste gruntu

Pooenie dziaki

Ksiga wieczysta

Nr ewid. dziaki


obrb nr

Pow. dziaki , udzia w dziace

Warto udziau w dziace

netto

Warto lokalu netto

/z/

Cena wywoawcza netto

/z/

Wadium

/z/

Postpienie

/z/

Przeznaczenie

ul. 9 Maja 80/6


EL1B/00015884/8


116/6


obr. nr 2

2348

udz. 4/100

7.327,00

82.573,00

89.900,00

9.000,00

900,00

Lokal o pow. 46,45m2 mieszkalny , grunt udzia oddanie w uytkowanie wieczyste

  1. Przetarg odbdzie si dnia 12.03.2015r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/.

  2. Wadium naley wpaci do dnia 09.03.2015r. na rachunek bankowy Urzdu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.

  3. Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si w ciagu 3-ch dni od dnia rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).

  4. Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpniej w cigu 21 dni od daty rozstrzygnicia przetargu. Nie stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyym.

  5. Nabywca nieruchomoci winien wnie cen nabycia lokalu nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzdu.

  6. Opat roczn za uytkowanie wieczyste ustali si w wysokoci 1% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto, natomiast pierwsza opata stanowi bdzie 15% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto. Do opaty rocznej i I opaty za wieczyste uytkowanie gruntu doliczony bdzie podatek VAT zgodnie z obowizujcymi przepisami. Opat roczn wnosi si przez cay okres uytkowania wieczystego w terminie do 31 marca kadego roku. Wysoko opaty rocznej moe by aktualizowana zgodnie z obowizujcymi przepisami.

  7. Nabywca nieruchomoci winien wnie pierwsz opat jednorazowo nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej.

  8. Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.

  9. Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26 tut. Urzdu, tel. 55-6440110 lub 55-6440112.

 

 

 

OGOSZENIE

 

 

 

Na podstawie 12 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz.U.Nr 207 poz. 2108z pn.zm.) informuj, e drugi przetarg ustny nieograniczony,  ogoszony na dzie 12.03.2015r. w Urzdzie Miasta Braniewa na sprzeda lokalu mieszkalnego, pooonego w Braniewie przy ul. 9 Maja nr  80/6 i oddania w uytkowanie wieczyste udziau w gruncie, dziaka nr 116/6 w obrbie nr 1,

 przetarg zakoczy si wynikiem  negatywnym .    

Do przetargu nie  przystpi aden oferent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braniewo dnia 12.03.2015r.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-13

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE NR 3/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02.02.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej przy ul. 9 Maja nr 80/6 – II Przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk13.03.2015, 07:59 CETwyniki przetargu
Anna Kroczyk04.02.2015, 12:50 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.