Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Ogłoszenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11 września 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Królewieckiej - I Przetarg. Dzi jest 29.09.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6343390
  Ogłoszenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11 września 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Królewieckiej - I Przetarg.

 

 

 

OGOSZENIE  Nr 12/2014

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11.09.2014r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargw  oraz rokowa  na zbycie nieruchomoci  /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza.

 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  na sprzeda  niej wyszczeglnionych nieruchomoci

Pooenie dziaki

Ksiga wieczysta

obrb nr

Nr ewid.

dziaki

 

Powierzchnia   dziaki

 /m2/

Cena wywoawcza

netto

 /z/

Wadium

    /z/

Postpienie  /z/  

Przeznaczenie

Krlewiecka

EL1B/00005019/1

Obr. nr 1

16/10

 

3439

 

705.992,00

70.600,00

7.060,00

 

Dziaka  pod zabudow  usugowo-gospodarcz,  sprzeda  w drodze przetargu

 

1.     Przetarg odbdzie si dnia 20.11.2014 r. o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/

2.     Wadium naley wpaci do dnia 17.11.2014r.  na rachunek bankowy  Urzdu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 . Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.

3.     Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si  w ciagu 3-ch dni od dnia rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane ( w pokoju nr 1).

4.     Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpniej w cigu 21 dni od daty  rozstrzygnicia przetargu. Nie  stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium  a przetarg czyni niebyym.

5.     Nabywca nieruchomoci winien wnie cen sprzeday nieruchomoci jednorazowo nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej. Do ceny nieruchomoci doliczony bdzie podatek VAT w wysokoci obowizujcej w dniu jej wnoszenia.

6.     Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.

7.     Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26 tut.  Urzdu , tel. 55-6440110 lub 55-6440112

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-09-11

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11 września 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Królewieckiej - I Przetarg.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.09.2014, 12:07 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.