Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558107
  Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZDZENIE  NR  109/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 9 czerwca 2015 roku

 

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci

      Na podstawie przepisu  art.30  ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.  poz 594 z póniejszymi zmianami ) oraz art. 110 ust.2 i art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 z póniejszymi zmianami)  zarzdza si  co nastpuje:

§ 1

Gmina Miasta Braniewa nie wykona prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomoci gruntowych pooonych w Braniewie przy ul. Sikorskiego oznaczonych numerem ewidencyjnym  1/22 o powierzchni 0,1250ha  oraz udziau 529/10000 czci w dziace nr 1/26 o powierzchni 0,4165ha w obrbie 12 , dla których Sd Rejonowy w Braniewie prowadzi ksig wieczyst oznaczon numerem EL1B/00038359/6, w odniesieniu do których zostaa sporzdzona warunkowa umowa sprzeday prawa wasnoci  gruntu z dnia 25-05-2015r. w Kancelarii Notarialnej w  Elblgu pod numerem Repertorium  A numer  4048/2015.

§ 2

Zarzdzenie wchodzi w ycie z  dniem podpisania

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-06-10

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
10.06.2015, 14:38 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.